Tiếng Việt | English

11/04/2019 - 17:34

Long An: UBND và LĐLĐ tỉnh tích cực phối hợp giải quyết vấn đề liên quan công nhân lao động

Chiều 11/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Phạm Tấn Hòa, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh - Nguyễn Văn Quí đồng chủ trì cuộc họp sơ kết đánh giá kết quả thực hiện quy chế về mối quan hệ công tác giữa UBND tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh năm 2018.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Phạm Tấn Hòa, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh - Nguyễn Văn Quí đồng chủ trì cuộc họp

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Phạm Tấn Hòa đánh giá cao sự phối hợp giữa UBND tỉnh, LĐLĐ và các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh trong năm 2018. Từ sự phối hợp này, lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương và LĐLĐ tỉnh nắm bắt đầy đủ những khó khăn, tồn tại, bất cập trong thực hiện chế độ, các chính sách, pháp luật liên quan đến đời sống, việc làm của công nhân lao động (CNLĐ) và quan hệ lao động tại các doanh nghiệp. Từ đó, kịp thời giải quyết khó khăn hoặc tìm cách tháo gỡ để CNLĐ an tâm lao động, sản xuất và đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Năm 2018, công tác phối hợp giữa UBND tỉnh và LĐLĐ tỉnh tiếp tục được đẩy mạnh và nâng lên một bước mới. LĐLĐ tỉnh phối hợp UBND tỉnh tổ chức thành công Hội nghị tuyên dương khen thưởng CNLĐ giỏi lần thứ VI năm 2018 nhằm tiếp tục cổ vũ, động viên phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong CNLĐ.

Ngoài ra, có nhiều chương trình, hoạt động chăm lo đời sống CNVCLĐ: Tết sum vầy; tặng quà cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn; tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch UBND tỉnh với CNLĐ, đại diện người sử dụng LĐ và cán bộ công đoàn.

Ngoài ra, các cấp công đoàn tích cực nắm bắt tình hình CN, chủ động phối hợp các địa phương, ngành chức năng, chủ doanh nghiệp, nhà trọ CN tổ chức tuyên truyền, vận động CN hiểu được các vấn đề bị xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Từ đó, CNLĐ cảnh giác trước sự kích động, lôi kéo của các lực lượng phản động và các thế lực thù địch, đặc biệt là các vụ ngừng việc tập thể để phản ứng Dự thảo Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt trong thời điểm tháng 6/2018, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, bảo đảm an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, LĐLĐ tỉnh tích cực vận động CNVCLĐ thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm. Đặc biệt, các cấp công đoàn trong tỉnh phát động và tổ chức các đợt thi đua ngắn ngày, dài ngày; vận động CNVCLĐ hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác, học tập cũng như hưởng ứng các cuộc vận động của tỉnh, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2018.

Giữa LĐLĐ tỉnh với các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh cũng có sự phối hợp tốt trên nhiều lĩnh vực: Giải quyết ổn định 16 vụ tranh chấp LĐ dẫn đến ngừng việc tập thể; tuyên truyền an toàn giao thông; tổ chức 2 cuộc đối thoại với trên 200 người đại diện doanh nghiệp, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở về những quy định mới của chính sách Bảo hiểm Xã hội; triển khai 2 góc bảo vệ môi trường tại doanh nghiệp; tư vấn sức khỏe sinh sản cho nữ CNLĐ và phụ nữ vùng nông thôn;...

Bên cạnh những kết quả tích cực, hội nghị tập trung thảo luận, nêu ra những hạn chế trong quá trình phối hợp, bàn giải pháp về các vấn đề liên quan đến CNVCLĐ, đặc biệt là đối tượng CNLĐ như chợ tự phát có nguy cơ mất an toàn giao thông và không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; an ninh CN; doanh nghiệp còn nợ lương, nợ Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp; xây dựng môi trường văn hóa trong doanh nghiệp; nhà ở cho CN, nhà trẻ, trường học;...

Trong năm 2019, giữa UBND tỉnh và LĐLĐ tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện Đề án tổ chức CN tự quản ở khu nhà tập thể, khu nhà trọ có đông CNLĐ lưu trú trên địa bàn tỉnh; tập trung giải quyết, xử lý kiến nghị của CNLĐ và doanh nghiệp; tập trung triển khai xây dựng thiết chế công đoàn phục vụ CNLĐ, theo Quyết định số 655/QĐ-TTg ngày 12/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về “phê duyệt Đề án đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất".

Bên cạnh đó, giữa 2 đơn vị tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện Đề án số 05-ĐA/TU ngày 02/7/2018 của Tỉnh ủy Long An về tổ chức xây dựng, quản lý, sử dụng lực lượng chính trị nòng cốt trong phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”; tuyên dương khen thưởng CNLĐ giỏi và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật LĐ và công đoàn tại các doanh nghiệp./.

Mai Hương

Chia sẻ bài viết