Tiếng Việt | English

07/11/2019 - 19:57

Long An xây dựng trên 860 căn nhà tình nghĩa

Những năm qua, tỉnh Long An tập trung hỗ trợ kinh phí chăm lo cho gia đình người có công như xây nhà tình nghĩa, sửa chữa nhà tình nghĩa,... góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho gia đình chính sách, người có công.

Lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, người có công

Ngoài thực hiện đầy đủ các chế độ ưu đãi, chính sách dành cho gia đình chính sách, người có công, Long An còn đẩy mạnh công tác xã hội hóa chăm lo đời sống cho người có công, gia đình chính sách. Kết quả, từ năm 2016 đến tháng 6 năm 2019, toàn tỉnh đã vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa  gần 43 tỉ đồng; hỗ trợ xây dựng trên 860 căn nhà tình nghĩa  với kinh phí trên 41 tỉ đồng và sửa chữa hơn 1.000 căn nhà với kinh phí trên 28 tỉ đồng cho gia đình chính sách, người có công.

Kết quả này thể hiện tấm lòng tri ân của thế hệ hôm nay đối với người có công, gia đình chính sách. Đồng thời, đó còn là động lực giúp các gia đình chính sách, người có công “an cư lạc nghiệp”, yên tâm phát triển kinh tế./.

Lê Ngọc

Chia sẻ bài viết