Tiếng Việt | English

30/06/2020 - 20:50

Long Cang đón nhận quyết định công nhận xã nông thôn mới

Ngày 30/6, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới (NTM) huyện Cần Đước, tỉnh Long An phối hợp UBND xã Long Cang tổ chức lễ công bố quyết định và đón nhận bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM. Tham dự buổi lễ có Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Nguyễn Thanh Truyền, lãnh đạo huyện Cần Đước, lãnh đạo địa phương và nhân trên địa bàn xã.

Đại diện xã Long Cang  đón nhận bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

Phát động xây dựng xã nông thôn mới từ năm 2013, đến nay, xã Long Cang hoàn thành 19/19 tiêu chí, được tỉnh thẩm định xã đạt chuẩn NTM. Là một xã công nghiệp, địa phương phát huy lợi thế tiềm năng sẵn có, chủ động chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp, xây dựng, ban hành các cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo vùng sản xuất tập trung, nâng chất lượng lao động và tạo việc làm cho người dân. 

Trước khi xây dựng NTM, xã có kết cấu hạ tầng, kinh tế xã hội kém phát triển, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, thu nhập bình quân đầu người 21 triệu đồng/người/ năm, hộ nghèo 4,6% (năm 2012). Với tổng nguồn vốn trên 343 tỉ đồng, trong 6 năm qua, xã không ngừng nỗ lực thực hiện nhiều công trình nổi bật: 100% đường giao thông nông thôn được bê tông hóa; xây dựng đường điện, trường học, trạm y tế và nhiều công trình hạ tầng mang lợi ích cho nhân dân;... Nhờ vậy mà hiện nay, đời sống người dân nâng lên, thu nhập bình quân đầu người tăng 57,6 triệu đồng/người/ năm; tăng hộ khá giàu, hộ nghèo giảm còn 0,8%; người dân sử dụng bảo hiểm y tế 92,49%; gia đình văn hóa trên 99%; xã có 99,6% hộ có nhà ở đạt chuẩn kỹ thuật của bộ xây dựng, xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Các cá nhân, tập thể được khen thưởng

Tại buổi lễ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Nguyễn Thanh Truyền cho rằng, thời gian tới, địa phương cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền nhằm huy động sự vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa của cả hệ thống chính trị trong nâng cao chất lượng NTM; đề ra phương hướng, xây dựng những giải pháp cụ thể nhằm giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí theo từng năm, từng giai đoạn, góp phần xây dựng địa phương ngày càng đổi mới, góp phần nâng cao cuộc sống người dân.

Dịp này, UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện tặng bằng khen, giấy khen cho 16 tập thể, 18 cá nhân có thành tích trong xây dựng xã đạt chuẩn NTM./.

Huỳnh Phong

Chia sẻ bài viết