Tiếng Việt | English

01/08/2020 - 14:55

Long Hòa ngày mới

Xã Long Hòa, huyện Cần Đước, tỉnh Long An là vùng đất lịch sử với Vành đai diệt Mỹ Rạch Kiến, đang từng ngày đổi thay. Đó là kết quả từ sự nỗ lực, chung sức, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và người dân địa phương.

Nông thôn Long Hòa ngày hôm nay

Nông thôn Long Hòa ngày hôm nay

Năm 2012, khi bắt đầu xây dựng nông thôn mới, xã Long Hòa chỉ đạt 12/19 tiêu chí. Xã tập trung tuyên truyền bằng nhiều hình thức, từng bước nâng cao nhận thức của người dân, từ đó tích cực tham gia góp tiền, hiến đất mở đường, góp phần làm thay đổi diện mạo địa phương. Từ năm 2012 đến 2019, xã huy động trên 127 tỉ đồng (trong đó, nhân dân đóng góp trên 4,3 tỉ đồng) thực hiện các công trình giao thông nông thôn. Nhiều tuyến đường được huyện đầu tư nâng cấp, mở rộng như đường liên xã Long Hòa - Phước Vân, đường Long Hòa - Tân Trạch. Thông qua mô hình Tuyến đường xanh, sạch, đẹp, an toàn do các đoàn thể phát động, người dân đóng góp kinh phí mở rộng 10km đường trục ấp, các tuyến đường khu dân cư, trồng cây, thu gom rác thải, lắp hệ thống chiếu sáng,…

Bên cạnh đó, lãnh đạo xã đặc biệt quan tâm công tác dạy nghề, giải quyết việc làm, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, vận động nông dân áp dụng công nghệ cao vào sản xuất theo hướng an toàn, bền vững; tập trung xây dựng các tổ liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, qua đó góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, giảm hộ nghèo trên địa bàn còn 0,22% (6 hộ). Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người trên 60 triệu đồng.

Qua 7 năm thực hiện, xã Long Hòa đã hoàn thành các tiêu chí và được công nhận xã văn hóa - nông thôn mới vào cuối năm 2019. Thành quả này là động lực để địa phương tiếp tục nỗ lực, xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu trong tương lai./.          

Kim khánh

Chia sẻ bài viết