Tiếng Việt | English

09/11/2019 - 12:29

Lựa chọn đại biểu dân cử có tâm, có tầm

Những năm qua, các thế hệ đại biểu dân cử (ĐBDC) trong tỉnh phát huy tốt khả năng, tận tâm, tận lực, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển chung của địa phương. Hiện nay, công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp đang tiến hành, nhất là công tác nhân sự được thực hiện nghiêm túc, công tâm, khách quan, đúng thực chất để chọn những ĐBDC tiêu biểu nhất, có đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của người dân.

Do đó, vai trò, trách nhiệm của ĐBDC là rất quan trọng, phải là những người có bản lĩnh, tài năng, đạo đức, có tâm và có tầm, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Để xứng đáng với kỳ vọng của người dân, các ĐBDC phải luôn gương mẫu, tích cực, tiên phong trong thực hiện các đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, có phẩm chất đạo đức, năng lực, trình độ, am hiểu pháp luật, tầm nhìn bao quát để quyết định nhiều chủ trương, chính sách. Bên cạnh đó, ĐB phải sâu sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, phát huy tốt vai trò là cầu nối giữa dân với Đảng và Nhà nước, kịp thời nắm bắt những kiến nghị và giải quyết thấu tình, đạt lý những yêu cầu chính đáng của dân; đồng thời thực hiện tốt vai trò giám sát các hoạt động của các cơ quan Nhà nước. Đặc biệt, ĐBDC phải nói đi đôi với làm, nhất là những lời đã hứa khi trúng cử. Ngoài ra, phải có cơ chế miễn nhiệm những ĐBDC không giữ lời hứa của mình, nói không đi đôi với làm, điều đó có nghĩa ĐBDC phải biết mình làm gì và làm ra sao nếu được tín nhiệm.

Trước những yêu cầu của tình hình mới, ĐBDC phải luôn nỗ lực, quyết đoán, quyết liệt và tăng cường vai trò, trách nhiệm của mình trên các lĩnh vực. Đây là cơ sở để tiếp tục lựa chọn những ĐBDC có tâm, có tầm cho đại hội nhiệm kỳ sắp tới./.

Hoàn Thành

Chia sẻ bài viết