Tiếng Việt | English

18/05/2018 - 03:15

Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá

Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá (THCTL) có hiệu lực từ ngày 01/5/2013. Mục tiêu của luật là hạn chế, giảm dần tỷ lệ người sử dụng thuốc lá, giảm tỷ lệ mắc và chết do các bệnh có nguyên nhân từ thuốc lá và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Điều 7 của luật quy định quyền và nghĩa vụ của công dân trong phòng, chống THCTL. Theo đó, người dân được sống, làm việc trong môi trường không có khói thuốc lá; được yêu cầu người hút thuốc lá không hút thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm hút thuốc lá; được vận động, tuyên truyền người khác không sử dụng thuốc lá, cai nghiện thuốc lá; được yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý người có hành vi hút thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm hút thuốc lá; được phản ánh hoặc tố cáo cơ quan, người có thẩm quyền không xử lý hành vi hút thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm hút thuốc lá.

Các hành vi bị nghiêm cấm theo Điều 9 của luật bao gồm:

Cấm sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá giả, sản phẩm được thiết kế có hình thức hoặc kiểu dáng như bao, gói hoặc điếu thuốc lá;

Mua bán, tàng trữ, vận chuyển nguyên liệu thuốc lá, thuốc lá nhập lậu;

Cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá; tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức;

Cấm tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá, trừ trường hợp quy định tại Điều 16 của luật này;

Cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá;

Cấm sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá; Cấm bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi;

Cấm bán thuốc lá bằng máy bán thuốc lá tự động; hút, bán thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm;

Cấm sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em;

Cấm vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá.

Điều 11 của luật cũng quy định các địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà và trong phạm vi khuôn viên bao gồm: Cơ sở y tế; cơ sở giáo dục, trừ các cơ sở quy định tại điểm b, khoản 2, điều này; cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí dành riêng cho trẻ em; cơ sở hoặc khu vực có nguy cơ cháy, nổ cao. Địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà bao gồm: Nơi làm việc; trường cao đẳng, đại học, học viện; địa điểm công cộng, trừ các trường hợp quy định tại khoản 1, điều này và khoản 1, Điều 12 của luật này. Phương tiện giao thông công cộng bị cấm hút thuốc lá hoàn toàn bao gồm ôtô, tàu bay, tàu điện.

Những địa điểm cấm hút thuốc lá trong nhà nhưng được phép có nơi dành riêng cho người hút thuốc lá theo Điều 12 bao gồm: Khu vực cách ly của sân bay; Quán bar, karaoke, vũ trường, khách sạn và cơ sở lưu trú du lịch; Phương tiện giao thông công cộng là tàu thủy, tàu hỏa.

Nhằm tăng cường thực thi Luật Phòng, chống THCTL; thực hiện đạt các mục tiêu của Chiến lược Quốc gia phòng, chống THCTL đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh, ngày 16/6/2016, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBND.

Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống THCTL trên địa bàn tỉnh. Các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh phối hợp hiệu quả với Sở Y tế tăng cường tuyên truyền thực thi Luật Phòng, chống THCTL; những tác hại của thuốc lá với sức khỏe, kinh tế, ý nghĩa của việc thực hiện môi trường không khói thuốc.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị gương mẫu không hút thuốc tại nơi làm việc, đưa quy định cấm hút thuốc lá vào nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá tại các cơ sở y tế, trường học, nơi làm việc; Đưa quy định về việc hạn chế hoặc không hút thuốc trong các đám cưới, đám tang, lễ hội trên địa bàn dân cư vào hương ước, quy ước tại cộng đồng. Phối hợp tăng cường công tác kiểm soát, ngăn chặn thuốc lá giả, thuốc lá nhập lậu qua biên giới; thành lập các đoàn thanh tra liên ngành để kiểm tra việc thực thi Luật Phòng, chống THCTL tại các cơ quan, đơn vị, cơ sở y tế, trường học,...

UBND các huyện, thị xã Kiến Tường, TP.Tân An thành lập ban chỉ đạo phòng, chống THCTL trên địa bàn, xây dựng quy chế và kế hoạch hoạt động cụ thể; tổ chức sơ, tổng kết, đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định. Chỉ đạo các ngành, đoàn thể ở địa phương: Phối hợp chặt chẽ ngành y tế tăng cường các hoạt động thực thi Luật Phòng, chống THCTL; đẩy mạnh tuyên truyền Luật Phòng, chống THCTL, THCTL đối với sức khỏe, môi trường và phát triển KT-XH; Bổ sung tiêu chí không sử dụng thuốc lá vào cuộc vận động xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa tại cộng đồng./.

Thanh Bình

Chia sẻ bài viết