Tiếng Việt | English

21/12/2015 - 15:03

Mãi xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

71 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, quân đội ta – “Quân đội anh hùng của một dân tộc anh hùng”, luôn sáng ngời phẩm chất cách mạng vì nhân dân mà chiến đấu. Truyền thống ấy luôn được phát huy trong mọi thời đại.

 “Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu”, Quân đội nhân dân Việt Nam đã lập biết bao chiến công hiển hách, cùng toàn Đảng, toàn dân viết nên những trang sử vàng chói lọi của dân tộc. Qua các cuộc chiến tranh giành độc lập dân tộc và bảo vệ Tổ quốc đã cho thấy rất rõ bản lĩnh, ý chí chiến đấu, nghệ thuật quân sự... của quân đội ta. Được trui rèn, trưởng thành trong máu lửa, Bộ đội Cụ Hồ luôn xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng và nhân dân.

Từng tấc đất, mét biển của non sông đều là xương máu của ông cha, thế hệ hôm nay và mai sau phải có trách nhiệm giữ gìn. Ngày nay, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là hai nhiệm vụ chiến lược của đất nước. Do đó, tinh thần cảnh giác cách mạng, nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu luôn được quân đội chú trọng. Xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại là yêu cầu đã và đang được đặt ra.

Hướng về nguồn cội, Bộ đội Cụ Hồ luôn nêu cao tinh thần vì nước, vì dân. Tình quân - dân thắm đượm qua những hoạt động giúp dân của cán bộ, chiến sĩ: khắc phục hậu quả thiên tai, sửa nhà, làm đường, xây cầu, chung tay xây dựng nông thôn mới,... Các hoạt động Về nguồn với nhiều phần việc ý nghĩa: thăm, tặng quà gia đình chính sách; khám chữa bệnh, phát thuốc cho người nghèo,... thể hiện tình keo sơn gắn kết.

Vừa qua, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức hoạt động Về nguồn tại xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập quân khu với một chuỗi các hoạt động thiết thực, ý nghĩa, để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người dân nơi đây. Tình quân - dân máu thịt luôn sáng đẹp, đoàn kết một lòng trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước.

Mãi xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống của quân đội ta luôn được phát huy trong thời đại mới. Từ nhân dân mà ra, quân đội ta luôn ý thức nguồn cội của mình, để xác định mục tiêu, lý tưởng, đó là vì nhân dân mà chiến đấu. Tự hào truyền thống, vững bước tương lai, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng và nhân dân./.

Từ Nguyên

Chia sẻ bài viết