Tiếng Việt | English

11/07/2019 - 14:30

Mặt trận Tổ quốc phải sâu sát với dân, hướng về cơ sở

Sáng 11/7, UB.MTTQ Việt Nam tỉnh Long An tổ chức Hội nghị lần thứ 14 (khóa VIII) nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An – Phạm Văn Rạnh yêu cầu MTTQ các cấp trong tỉnh cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng sâu sát với dân, hướng về cơ sở

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Mặt trận và các tổ chức thành viên các cấp trong tỉnh tổ chức tốt việc tuyên truyền, hướng dẫn, động viên các tầng lớp nhân dân. Qua đó, tạo được sự đồng thuận xã hội, phát huy được tính tích cực, tự giác của các tầng lớp nhân dân trong tham gia thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận và các tổ chức thành viên phát động.

MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục thực hiện tốt việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Sự phối hợp giữa chính quyền với MTTQ ngày càng chặt chẽ, tạo điều kiện phát huy dân chủ cơ sở, phát huy vai trò nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, góp phần thực hiện đạt hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phương thức vận động, tập hợp nhân dân có chuyển biến nhưng còn chậm. Các cuộc vận động, phong trào thi đua có nơi còn hình thức, chưa thật sự hiệu quả. Việc phối hợp với các tổ chức thành viên trong triển khai chương trình phối hợp và thống nhất hành động có lúc chưa thật sự đồng bộ, nhất là việc triển khai các đề án, phong trào có hiện tượng chồng chéo, trùng lắp trong nội dung, địa bàn, đối tượng.

Đại biểu dự hội nghị sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2019

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh yêu cầu, MTTQ các cấp trong tỉnh cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng sâu sát với dân, hướng về cơ sở, tránh hành chính hóa. Tiếp tục vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, củng cố hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, phấn đấu thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Bên cạnh đó, Ban Thường trực UB.MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy, phối hợp UBND tỉnh và các tổ chức thành viên tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024; xem đây là nhiệm vụ quan trọng và là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân./.

An Kỳ

Chia sẻ bài viết