Tiếng Việt | English

17/10/2019 - 19:06

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Long An thành lập 3 Hội đồng tư vấn

Chiều 17/10, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An, Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam tỉnh – Trương Văn Nọ chủ trì cuộc họp công bố quyết định thành lập và ra mắt 3 Hội đồng tư vấn.

Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An, Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam tỉnh – Trương Văn Nọ (thứ 3, từ trái qua) trao quyết định cho Hội đồng tư vấn về Dân chủ - Pháp luật

Các Hội đồng tư vấn được thành lập nhằm thực hiện tốt chức năng tư vấn, tham mưu cho Ban Thường trực UB.MTTQ Việt Nam tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024, theo lĩnh vực chuyên môn của từng hội đồng tư vấn.

Trong đó, Hội đồng tư vấn về Dân chủ - Pháp luật gồm 7 đồng chí do nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh - Đặng Văn Xướng làm chủ nhiệm; Hội đồng tư vấn về Dân tộc, Tôn giáo, Văn hóa - Xã hội gồm 7 đồng chí do nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Thị Nhanh làm chủ nhiệm; Hội đồng tư vấn về Kinh tế gồm 8 đồng chí do nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Thanh Nguyên làm chủ nhiệm.

Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An, Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam tỉnh – Trương Văn Nọ bày tỏ sự vui mừng khi các đồng chí nguyên là lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB.MTTQ Việt Nam tỉnh đã dành sự quan tâm cho các hoạt động của Mặt trận. Đồng thời, mong rằng các Hội đồng tư vấn sẽ làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, nâng cao vai trò, vị thế của Mặt trận Tổ quốc, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Mặt trận và Nghị quyết của Tỉnh ủy đề ra./.

Kỳ Nam

Chia sẻ bài viết