Tiếng Việt | English

11/12/2015 - 14:14

Mẹ

Ảnh Internet

Mẹ già phơi lấy nong cau
Nắng vàng đến nửa đong vào hiên phơi
Mẹ ngoài tuổi chín chục rồi
Ngồi thêu ký ức qua cơi trầu hiền.
Mẹ ngồi hong gió ngoài hiên
Kèm nhem mẹ nhớ con miền xa xăm
Mẹ ngồi chẻ miếng cau ngâm
Têm trầu thêm đậm nhớ căm căm mùa.
Mẹ ngồi cho gió bông đùa
Rối ba sợi bạc một mùa phong sương
Mẹ nhìn ký ức thân thương
Mẹ têm trầu đếm vấn vương tuổi già.

Phương Phương

Chia sẻ bài viết