Tiếng Việt | English

21/12/2015 - 14:17

Miễn lệ phí khi đăng ký xe môtô điện, xe máy điện

Thực hiện Thông tư số 54/2015/TT-BCA ngày 22-10-2015 của Bộ Công an về đăng ký xe đối với xe môtô điện, xe máy điện, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Long An tích cực tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, niêm yết thông báo công khai tại trụ sở tiếp nhận đăng ký nhằm giúp các tổ chức, cá nhân tiếp cận thông tin và thực hiện đăng ký xe môtô, xe máy điện theo hướng dẫn.

 

Theo Thông tư số 54, người dân đến giải quyết đăng ký, cấp biển số xe môtô điện, xe máy điện từ ngày 6-12-2015 đến ngày 30-6-2016 sẽ được miễn lệ phí (Trong ảnh: Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an tỉnh tập huấn Thông tư số 54)

Theo Thông tư số 54, người dân đến giải quyết đăng ký, cấp biển số xe môtô điện, xe máy điện từ ngày 6-12-2015 đến ngày 30-6-2016 sẽ được miễn lệ phí trước bạ, lệ phí đăng ký xe và đơn giản hóa về thủ tục giấy tờ.

Người đi đăng ký chỉ cần cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền: Giấy khai đăng ký xe môtô điện, xe máy điện; bản sao sổ hộ khẩu, giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức; xuất trình chứng minh nhân dân của người đến đăng ký xe. Nếu xe có đủ số máy, số khung phù hợp với hồ sơ đăng ký thì cơ quan công an cấp ngay biển số xe và trong thời hạn 2 ngày làm việc sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký. Trường hợp xe không có số máy, số khung thì cơ quan công an tiến hành cấp biển số và tổ chức đóng số máy, số khung theo số của biển số xe. Sau thời hạn nêu trên, người dân đi đăng ký sẽ phải tiến hành đầy đủ hồ sơ, thủ tục đăng ký xe theo quy định của pháp luật.

Kể từ ngày 1-7-2016, chủ các loại xe môtô điện, xe máy điện không đến đăng ký mà sử dụng phương tiện để tham gia giao thông là vi phạm và sẽ bị xử phạt theo Điều 17 Nghị định 171/2013/NĐ-CP của Chính phủ./.

Yến Trinh
 

 

Chia sẻ bài viết