Tiếng Việt | English

Sạt lở bờ sông Cần Lố cuốn trôi 2 căn nhà ở Đồng Tháp

Sạt lở làm 2 căn nhà bị cuốn trôi, cắt đứt đoạn đường ấp Nguyễn Cử ra chợ xã Nhị Mỹ, làm hư hỏng hơn 50m đường nhựa và từ bờ sông lở sâu vào đất liền hơn 15m.