Tiếng Việt | English

Gần 100 Công an ở An Giang được tăng cường hỗ trợ chống dịch Covid-19

Gần 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị Công an tỉnh An Giang được tăng cường từ 3/4 đến khi có quyết định kết thúc của Ban Giám đốc Công an tỉnh.