Tiếng Việt | English

14/06/2017 - 09:11

Mô hình mới, hiệu quả trong thi đua quyết thắng

Tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, khối thi đua quân sự địa phương Quân khu 7 sơ kết phong trào Thi đua quyết thắng 6 tháng năm 2017. Trung tướng Phạm Văn Dỹ - Chính ủy Quân khu 7, lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cùng lãnh đạo, chỉ huy lực lượng vũ trang các đơn vị trong khối dự.

Khối thi đua quân sự địa phương Quân khu 7 sơ kết phong trào thi đua quyết thắng 6 tháng đầu năm 2017

6 tháng qua, phong trào Thi đua quyết thắng của khối quân sự địa phương Quân khu 7 gắn với thực hiện tốt cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của lực lượng vũ trang trong khối. Cấp ủy, chỉ huy các cấp, cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị quán triệt tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu thi đua, xác định quyết tâm, phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, có kế hoạch, biện pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Phong trào thi đua của các đơn vị trong khối được tổ chức chặt chẽ, có trọng tâm, trọng điểm, làm chuyển biến mạnh mẽ việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của các đơn vị, nổi bật: Xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, 100% đơn vị tuyệt đối an toàn về chính trị, cán bộ, chiến sĩ có ý thức cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao, chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn, bảo vệ an toàn trong các đợt cao điểm, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, địa phương.

Nhiều chỉ tiêu thi đua đạt và vượt: Công tác tuyển quân, huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, kết nạp đảng viên trong lực lượng thường trực, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính nhiều mặt đạt kết quả tốt. Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, nền nếp chính quy, cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, thực hiện Chỉ thị 917 của Bộ Quốc phòng có nhiều chuyển biến tốt, đạt hiệu quả thiết thực.

Thực hiện “3 khâu đột phá” theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu đạt nhiều kết quả tích cực, nhất là công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, xây dựng đội ngũ cán bộ, với nhiều mô hình, điển hình mới: “Mỗi ngày 1 trang sách, mỗi tuần 1 câu chuyện”, “5 chủ động về công tác tư tưởng”; “Xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt trong các khu, cụm công nghiệp”, “Mỗi ngày một câu hỏi”, “3 tăng cường, học tập chi bộ bạn”, "5 không, 3 phát huy” trong huấn luyện,...

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận các chỉ tiêu trong những tháng cuối năm 2017. Trong đó, tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thi đua - khen thưởng, đẩy mạnh thi đua đột phá vào nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm; khâu yếu, mặt yếu, làm chuyển biến thật sự qua từng phong trào thi đua; chú trọng xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến; thực hiện tốt việc sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng kịp thời nhằm thúc đẩy phong trào thi đua rộng khắp./.

Trung Dũng

Chia sẻ bài viết