Tiếng Việt | English

13/06/2018 - 17:47

Mộc Hóa: Sản xuất nông nghiệp còn gặp nhiều khó khăn

Ngày 13/6, Huyện ủy Mộc Hóa tổ chức Hội nghị lần thứ 13 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết năm 2018 trong 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Bí thư Huyện ủy – Lê Văn Chính yêu cầu, các địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện thắng lợi vụ lúa Hè Thu 2018

Năm 2018, Nghị quyết Huyện ủy đề ra 19 chỉ tiêu. Đến nay, có 7/19 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Tổng thu ngân sách nhà nước trên 137 tỉ đồng, đạt 80% dự toán. Tổng chi ngân sách nhà nước trên 91 tỉ đồng, đạt 53% dự toán.

Bên cạnh những mặt tích cực, sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2017-2018 còn gặp nhiều khó khăn, diện tích gieo trồng và năng suất, sản lượng chưa đạt theo kế hoạch đề ra. Chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi còn lúng túng. Các mô hình chuyển đổi còn mang tính tự phát, nhỏ, lẻ.

Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, cánh đồng lớn chưa có sự phối hợp nhịp nhàng trong triển khai thực hiện, còn đùn đẩy trách nhiệm. Việc nhân rộng sau khi làm điểm chưa được quan tâm đúng mức.

Vụ Hè Thu 2018, toàn huyện tập trung chỉ đạo gieo sạ bảo đảm theo đúng lịch thời vụ

Bí thư Huyện ủy – Lê Văn Chính yêu cầu, các địa phương, đơn vị chủ động nắm bắt tình hình diễn biến của thời tiết, khí hậu, tổ chức thực hiện thắng lợi vụ lúa Hè Thu bảo đảm năng suất và chất lượng để bù lại cho vụ Đông Xuân; kiểm tra, có hướng khắc phục các công trình xây dựng cơ bản chậm tiến độ nhất là công trình cống thủy lợi, cầu giao thông nông thôn, đê bao khép kín bảo vệ vụ lúa Hè Thu 2018.

Không ngừng nâng cao hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị; phát huy vai trò Khối đại đoàn kết toàn dân tộc; chủ động nắm bắt thông tin, định hướng tuyên truyền, bảo đảm an ninh tư tưởng nội bộ, tạo sự đồng thuận và niềm tin của các tầng lớp nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng của địa phương./.

An Kỳ

Chia sẻ bài viết