Tiếng Việt | English

05/08/2019 - 10:45

Mỗi cán bộ Tuyên giáo phải “nói được, làm được, thuyết phục được”

Đó là những lời nhắn nhủ của nguyên Trưởng ban Tuyên giáo (TG) Tỉnh ủy - Trương Quốc Kỳ (ngụ khu phố Bình Quân 2, phường 4, TP.Tân An, tỉnh Long An) dành cho đội ngũ cán bộ TG trên địa bàn tỉnh Long An. Theo ông, cán bộ TG ngày nay cần phải tự giác nêu gương, phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành, nỗ lực cống hiến trí tuệ, công sức của mình trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng.

Với ông Trương Quốc Kỳ, mỗi cán bộ Tuyên giáo cần phải nỗ lực học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng, kiến thức và bám sát thực tiễn để làm mới mình, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao

Với ông Trương Quốc Kỳ, mỗi cán bộ Tuyên giáo cần phải nỗ lực học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng, kiến thức và bám sát thực tiễn để làm mới mình, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao

Luôn xung kích trên mặt trận tư tưởng

Sau một thời gian tham gia dạy học bổ túc ở chiến trường R (Căn cứ Trung ương cục miền Nam, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh ngày nay), năm 1965, ông Trương Quốc Kỳ được điều động về Khu ủy Khu 8 giữ chức Chánh Văn phòng Ban Tuyên huấn tỉnh Kiến Tường (thị xã Kiến Tường và huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An ngày nay). Nói về tầm quan trọng của công tác tư tưởng, ông Kỳ khẳng định: “Trong từng giai đoạn lịch sử cách mạng, ngành TG luôn đóng vai trò quan trọng, là một chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, góp phần định hướng tuyên truyền, xây dựng và củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng”.

Cán bộ làm công tác TG bất cứ thời kỳ nào luôn nằm lòng câu nói: “Thắng không kiêu, bại không nản”. Trong thời chiến, điều kiện làm việc hết sức khó khăn, hệ thống loa đài, báo chí xuất bản chưa được phủ sóng rộng khắp như bây giờ, cho nên muốn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cán bộ phải sâu sát cơ sở, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân. “Có khi 1 tháng, cán bộ chỉ 2, 3 ngày về cơ quan để học tập, báo cáo hoặc tiếp thu chủ trương mới, còn phần lớn dành thời gian ở cơ sở. Đặc biệt, khi đến xóm, ấp, chúng tôi còn phải đào hầm bí mật chống địch càn quét; cùng du kích và cán bộ xã đột nhập vào vùng địch kìm kẹp để tuyên truyền, vận động người dân tham gia xây dựng kiến thiết, sẵn sàng “xuống đường” đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước” - ông Kỳ kể.

Hòa bình lập lại, ông Kỳ được cử ra Bắc tiếp tục tham gia học tập, nâng cao trình độ nghiệp vụ, chuyên môn, sau đó về giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Chính trị Long An trong suốt 12 năm liền. Từ năm 1996-2006, ông được điều về giữ chức Trưởng ban TG Tỉnh ủy. 10 năm (2 nhiệm kỳ) đảm nhận vai trò trực tiếp tham mưu Thường trực Tỉnh ủy về công tác TG, ông luôn khắc ghi lời dạy của Bác Hồ: “Công việc thành hay bại một phần lớn là do nơi tư tưởng”, từ đó, lãnh đạo, cán bộ trong ngành tuyệt đối trung thành với lý tưởng, sự nghiệp cách mạng của Đảng, năng động, sáng tạo trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng.

Nhằm tuyên truyền đạt hiệu quả, ông Kỳ không ngại đường sá xa xôi, băng đồng, vượt lũ đến tận các địa phương vùng trũng Đồng Tháp Mười, vùng biên tiếp giáp nước bạn Campuchia thị sát tình hình cơ sở. Từ đó, tập trung chỉ đạo các bộ phận, cán bộ TG cấp xã lựa chọn những hình thức tuyên truyền phù hợp giúp người dân dễ dàng tiếp thu và thực hiện những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. “Lúc tôi đảm nhận vai trò TG, điều kiện KT-XH của tỉnh còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí chưa đồng đều. Nhờ bám sát cơ sở, chúng tôi mới có thể nắm bắt được tình hình tư tưởng, những vấn đề bức xúc của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, kịp thời tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo trên lĩnh vực công tác TG” - ông Kỳ bộc bạch. 

Nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền

Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, ngành TG luôn đặt mục tiêu hàng đầu là hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Đặc biệt, ngày nay, trước xu thế toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế ngày càng sâu, rộng; khoa học - công nghệ phát triển như vũ bão, ngành TG càng phải kiên trì, quyết tâm đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Ông Trương Quốc Kỳ cùng vợ (bà Trần Kim Nga) ôn lại kỷ niệm những ngày còn làm công tác tuyên huấn ở Khu ủy Khu 8

Theo ông Kỳ, bối cảnh trong nước và tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, các thế lực thù địch tiếp tục chống phá, nhất là trên phương diện tư tưởng chính trị. Vì vậy, ngành TG không ngừng đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động; tập trung giải quyết những vấn đề mới, “nóng”, phát sinh từ thực tiễn; mọi thông tin, tuyên truyền phải chuẩn, kịp thời, sắc bén và mang tính định hướng dư luận, ổn định tư tưởng, tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

“Mỗi cán bộ làm công tác TG đều phải nói được, làm được, thuyết phục được. Muốn vậy, mỗi cán bộ phải nỗ lực học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng, kiến thức và bám sát thực tiễn để làm mới mình, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Ngoài gương mẫu trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, mỗi cán bộ TG phải có kiến thức sâu, rộng về mọi mặt đời sống xã hội; kịp thời đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần định hướng dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận cao, thúc đẩy phát triển KT-XH bền vững theo di huấn của Bác Hồ: “Toàn Đảng phải tư tưởng nhất trí, hành động nhất trí, đoàn kết nhất trí mới làm tròn nhiệm vụ của Đảng”” - ông Kỳ nhắn nhủ.

Vui vẻ, giản dị, hòa đồng,… là những cảm nhận đầu tiên của chúng tôi khi tiếp xúc với nguyên Trưởng ban TG Tỉnh ủy - Trương Quốc Kỳ. Mặc dù ông đã nghỉ hưu (75 tuổi) nhưng lúc nào cũng theo dõi từng bước đi, sự phát triển của tỉnh nhà; tích cực tham gia đóng góp cho ngành TG đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái và nhân rộng cái đẹp; làm tốt công tác chiến đấu trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, góp sức xây dựng quê hương Long An ngày càng phát triển, giàu đẹp./.

Phong Nhã

Chia sẻ bài viết