Tiếng Việt | English

15/07/2015 - 09:11

Mời xem và góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội X Đảng bộ tỉnh Long An

Báo Long An đăng toàn văn dự thảo văn kiện Đại hội X, nhiệm kỳ 2015-2020 Đảng bộ tỉnh và gợi ý góp ý cho dự thảo văn kiện trên cả báo in và báo điện tử. Nhằm phát huy tinh thần dân chủ, tập hợp trí tuệ của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp cho dự thảo văn kiện. Các ý kiến đóng góp sẽ được tổng hợp đăng trên Dòng sự kiện "Chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng" trên Báo Long An điện tử và chuyên mục “Góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội X Đảng bộ tỉnh” trên báo in từ sau ngày 15-7-2015.

Mọi ý kiến góp ý, mời bạn đọc gửi file bằng văn bản về địa chỉ: baolonganonline@gmail.com hoặc baolongan@gmail.com và ghi rõ Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội X Đảng bộ tỉnh Long An.

Ý kiến góp ý của bạn đọc được Báo Long An tổng hợp đăng tải trên:

Chuyên đề "Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội X, nhiệm kỳ 2015-2020 Đảng bộ tỉnh Long An"

của chuyên mục "Chính trị - Xã hội" của Báo Long An điện tử.

 

Tải dự thảo văn kiện Đại hội X tại đây và Gợi ý một số nội dung thảo luận tại đây

BBT

Chia sẻ bài viết