Tiếng Việt | English

09/06/2015 - 16:40

Một gia đình 3 thế hệ có công với cách mạng

Tại ấp 2, xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa có một gia đình cả 3 thế hệ đều có công nuôi giấu, bảo vệ các cán bộ cách mạng trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ dưới ngôi nhà của mình.

Gia đình ông Mười Huệ trước căn nhà nuôi giấu cán bộ cách mạng (ảnh chụp năm 1963)

Năm 1939, ông Nguyễn Văn Kiên và bà Đinh Thị Ơn (thế hệ thứ nhất) có xây dựng một ngôi nhà ngói 3 gian, 2 chái tại làng Mỹ An Phú, quận Châu Thành, tỉnh Tân An (nay thuộc ấp 2, xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa) để ở và làm nơi hoạt động của nhiều cán bộ cách mạng như đồng chí Võ Trần Chí vào năm 1947, lúc ông là cán bộ Ban Chấp hành Thanh niên cứu quốc tỉnh Tân An, sau là Bí thư Huyện ủy Thủ Thừa, Bí thư Tỉnh ủy Long An, Bí thư Thành ủy TP.HCM. Trong kháng chiến chống Pháp giai đoạn 1945-1954, gia đình trên cũng đã nuôi giấu nhiều đồng chí lãnh đạo của tỉnh, huyện và bảo vệ an toàn cho họ như: Ông Phạm Văn Lại, cán bộ tỉnh Tân An; Phạm Văn Chiêu, Chủ tịch Ủy b