Tiếng Việt | English

15/06/2017 - 08:57

Một người vì mọi người...

Chính sách an sinh xã hội (ASXH) của Đảng và Nhà nước ta thể hiện tính ưu việt và nhân văn sâu sắc, nhất quán bản chất Nhà nước của dân, do dân, vì dân.

ASXH về bản chất là bảo đảm thu nhập cho công dân có mức sống tối thiểu so với mức thu nhập trung bình của xã hội, nhất là các đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội.

Về mục đích, nhằm tạo ra cuộc sống bình an, giảm bớt khó khăn, tạo mặt bằng điều kiện để các thành phần xã hội trong diện nghèo, thất nghiệp, già yếu, neo đơn, ốm đau, tai nạn lao động,... vươn lên trong cuộc sống. Sâu xa hơn của chính sách này là phòng ngừa, ngăn chặn đói nghèo là nguyên nhân của mọi bất ổn, tệ nạn xã hội, thui chột nguồn nhân lực giống nòi.

Rõ ràng, ASXH vừa giải quyết ASXH trước mắt, vừa chủ động phòng ngừa, tạo nền tảng an bình, ổn định cho phát triển bền vững.

Để thực hiện tốt chính sách rộng lớn đậm chất nhân văn này, đòi hỏi phải có nguồn lực to lớn từ ngân sách, từ mọi nguồn thiện nguyện khác trong xã hội và quan trọng hơn cả chính là sự tham gia tích cực với ý thức trách nhiệm xã hội của mọi người, mọi nhà với thiện tâm: Một người vì mọi người.

Thực tế cho thấy, nhiều năm qua, nguồn ngân sách nhà nước có nhiều nỗ lực giải quyết ngày càng tốt hơn các vấn đề ASXH trong điều kiện nguồn ngân sách có hạn; bên cạnh đó, nhiều tổ chức, cá nhân hưởng ứng một cách tích cực, góp phần bình ổn đời sống xã hội, giúp hộ nghèo thoát nghèo, người già yếu, neo đơn, hưu trí, thất nghiệp có nguồn bảo hiểm xã hội, người tàn tật, ốm đau, tai nạn,... được hỗ trợ kịp thời. Để có nguồn lực ASXH phong phú, bền vững bên cạnh nguồn lực từ ngân sách, mọi người chung tay với Nhà nước chăm lo tốt hơn nữa chính sách ASXH./.

LAD

Chia sẻ bài viết