Tiếng Việt | English

09/12/2015 - 10:52

Hội Khuyến học huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Một nhiệm kỳ với nhiều kết quả nổi bật

Một trong những hoạt động nổi bật của Hội trong nhiệm kỳ qua là công tác khuyến học, khuyến tài. Hội đã vận động trên 12 tỉ đồng trao học bổng, hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó học giỏi.

 

Ban Chấp hành Hội Khuyến học Cần Đước nhiệm kỳ 2015- 2020

Hội Khuyến học huyện Cần Đước tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ V (nhiệm kỳ 2015-2020). Nhiệm kỳ qua, Hội Khuyến học huyện tập trung phát triển được trên 39.000 hội viên, nâng tổng số hội viên lên 41.404 người; phát triển mới 35 chi hội cơ sở tôn giáo, xây dựng 58 chi hội khuyến học ở các trường, chi hội khuyến học đồng hương,… 100% ấp, khu phố có chi hội khuyến học.

Một trong những hoạt động nổi bật của Hội trong nhiệm kỳ qua là công tác khuyến học, khuyến tài. Hội tích cực vận động hội viên, các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp đóng góp trên 12 tỉ đồng để trao học bổng, hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó học giỏi, động viên, khen thưởng học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường.

Bên cạnh đó, hội mở rộng các mô hình nuôi heo đất khuyến học trên 5 tỉ đồng, phát động phong trào xây dựng gia đình hiếu học. Năm 2014, toàn huyện có trên 39.000 gia đình đăng ký, qua bình xét có 88,11% hộ được công nhận gia đình hiếu học các cấp.

Đại hội bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 38 thành viên. Bà Đoàn Thị Nguyệt được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Cần Đước nhiệm kỳ 2015-2020./.

Kim Khánh

Chia sẻ bài viết