Tiếng Việt | English

26/05/2018 - 00:45

Mỹ Bình về đích nông thôn mới

Nhờ nỗ lực thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (XDNTM), diện mạo xã Mỹ Bình, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An có nhiều thay đổi, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao. Về Mỹ Bình hôm nay,hệ thống giao thông, trường lớp khang trang, sạch, đẹp; trên những cánh đồng, người dân phấn khởi tham gia các mô hình sản xuất theo hướng ứng dụng công nghệ cao;...

Hợp tác xã thanh long đầu tiên trên địa bàn huyện

Hợp tác xã thanh long đầu tiên trên địa bàn huyện

Theo Chủ tịch UBND xã Mỹ Bình - Trương Phú Sơn, đạt những kết quả này là nhờ sự quyết tâm thực hiện của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng, chung sức của người dân. Đảng ủy xã ban hành nghị quyết, UBND xã xây dựng kế hoạch, thành lập Ban Chỉ đạo XDNTM, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Bên cạnh đó, xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân phát huy vai trò chủ thể, đồng thời, huy động mọi nguồn lực đầu tư XDNTM. Trong thực hiện các công trình, địa phương đều họp dân lấy ý kiến, phát huy dân chủ, lựa chọn các hạng mục “ưu tiên” đầu tư, không dàn trải; tạo điều kiện cho UBMTTQ Việt Nam xã và các đoàn thể tham gia giám sát và phản biện xã hội. Ngoài ra, xã còn thực hiện tốt việc thông tin, báo cáo, rút kinh nghiệm, nhờ đó khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện; làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong XDNTM.

Bà Võ Thị Hà (81 tuổi) - chủ trang trại bò ấp Bình Đông, chia sẻ: “Hiện nay, các tuyến đường chính trong xã đều được bêtông hóa, láng nhựa và lắp đèn chiếu sáng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc đi lại, vận chuyển hàng hóa. Nhờ XDNTM, diện mạo làng quê khởi sắc, đời sống của người dân ngày càng nâng cao. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục chung sức, đồng lòng cùng chính quyền địa phương nâng chất các tiêu chí NTM để quê hương ngày càng phát triển”.

Hiện nay, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững ổn định. Hệ thống giao thông đồng bộ, thông thương với một số địa phương lân cận, góp phần thúc đẩy sự phát triển KT-XH. Ông Nguyễn Văn An, ngụ ấp Bình Đông phấn khởi: “Hệ thống điện, đường, trường học được đầu tư xây dựng khang trang, kiên cố, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, sản xuất, học tập của người dân và con em địa phương. Để góp sức XDNTM, người dân tiếp tục tham gia xây dựng đời sống văn hóa, tăng gia sản xuất để có thêm thu nhập, nâng cao đời sống”.

Được công nhận danh hiệu xã NTM là cả quá trình nỗ lực, phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và người dân xã Mỹ Bình. Bí thư Đảng ủy xã - Đặng Văn Tây Lo khẳng định: “Mặc dù xã đã về đích NTM nhưng chúng tôi luôn xác định, vẫn còn nhiều khó khăn phía trước. Để giữ vững và nâng chất 19/19 tiêu chí, xã tiếp tục xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng theo tiêu chí mới, mang tính bền vững; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, thu nhập cho người dân; đồng thời, chú trọng phát triển đời sống văn hóa, tinh thần của người dân”.

Hoàng Lê

Chia sẻ bài viết