Tiếng Việt | English

09/12/2015 - 15:55

Vĩnh Hưng – Long An

Năm 2015, tổng giá trị sản xuất của các ngành gần 4.000 tỷ đồng

Tổng giá trị sản xuất của các ngành trong huyện đạt 102% kế hoạch, tăng 8,53% so với năm 2014…

Quang cảnh Hội nghị

Ngày 9/12/2015, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An tổ chức hội nghị lần thứ 4, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Huyện uỷ năm 2015 và thông qua nghị quyết phương hướng, nhiệm vụ năm 2016. Bí thư Huyện ủy - Nguyễn Hữu Nghĩa chủ trì hội nghị.

Năm 2015, các chỉ tiêu về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện đều hoàn thành và vượt so với nghị quyết. Cụ thể như trên lĩnh vực kinh tế tiếp tục duy trì ở mức tăng trưởng khá, với tổng giá trị sản xuất của các ngành trong huyện gần 4.000 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch, tăng 8,53% so với năm 2014.

Trong đó lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, nhất là cây lúa, tuy năng suất đạt cao từ 6-7tấn/ha, nhưng do giá cả bấp bênh nên lợi nhuận