Tiếng Việt | English

27/12/2016 - 15:45

Năm 2017: Long An xây dựng cánh đồng lớn với diện tích 36.700ha

Trong năm 2017, Long An xây dựng cánh đồng lớn với 36.700ha. Trong đó, vụ Đông Xuân 2016-2017 thực hiện 68 cánh đồng với 19.000ha và vụ Hè Thu 2017 là 40 cánh đồng với 17.750ha.


UBND các huyện, thị xã ký kết ghi nhớ với doanh nghiệp

Sáng 27/12, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội thảo “Bàn các giải pháp xây dựng cánh đồng lớn trên cây lúa năm 2017”. Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Phan Văn Liêm, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh – Nguyễn Thanh Hải đồng chủ trì hội thảo. Tham gia hội thảo có đại diện lãnh đạo các huyện, 10 doanh nghiệp, 10 hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

Năm 2016, toàn tỉnh thực hiện 115 cánh đồng với diện tích là 29.245ha, đạt 111% kế hoạch với 10.616 hộ dân tham gia và có 19 doanh nghiệp tham gia liên kết sản xuất. Khi tham gia CĐL giảm được chi phí giống (giảm 10-20kg/ha), giảm lượng phân bón (giảm 22kg/ha), giảm lượng thuốc bảo vệ thực vật; vật tư đầu vào được cung ứng kịp thời, chủ động với giá cả hợp lý, bảo đảm chất lượng, góp phần khắc phục tình trạng vật tư kém chất lượng; 100% giống xác nhận, nông dân đạt lợi nhuận cao hơn 2-3 triệu đồng so với ngoài mô hình.

Bên cạnh đó, năm 2016 tỉnh hỗ trợ 6,304 tỉ đồng giống cây trồng thực hiện xây dựng mô hình cánh đồng lúa chất lượng cao và đặc sản theo hướng bền vững; hỗ trợ 30% giống lúa xác nhận, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật.


Năm 2017, Long An xây dựng cánh đồng lớn với diện tích 36.700ha 

Để việc liên kết và xây dựng CĐL được bền vững, tại hội thảo các đại biểu thảo luận xoay quanh vấn đề: Cần tăng cường tuyên truyền phổ biến cho nông dân nắm được chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng CĐL, lợi ích của việc tham gia vào CĐL; xây dựng phát triển các hình thức liên kết, hợp tác phù hợp; hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật; đẩy mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ vào sản xuất thu hoạch, sau thu hoạch;...

Kế hoạch năm 2017, tỉnh xây dựng CĐL trên cây lúa với diện tích là 36.700ha. Trong đó, vụ Đông Xuân 2016-2017 thực hiện 68 cánh đồng với 19.000ha và 8.141 hộ, 15 doanh nghiệp tham gia; vụ Hè Thu 2017 là 40 cánh đồng với 17.750 ha.

Dịp này, UBND các huyện, thị xã ký kết ghi nhớ giữa UBND huyện với doanh nghiệp, đơn vị nhằm cam kết thúc đẩy hợp tác liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản trên địa bàn./.

Lê Huỳnh

 

Chia sẻ bài viết