Tiếng Việt | English

08/02/2018 - 19:50

Năm 2017, ngành Y tế Long An đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch

Ngày 08/02, Sở Y tế Long An tổ chức tổng kết công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

 Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Long An – Bác sĩ Huỳnh Minh Phúc đề nghị các cơ sở y tế thực hiện tốt công tác y tế dự phòng, kiểm soát dịch bệnh phù hợp tình hình mới.

Năm 2017, ngành Y tế Long An đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên là 6,35‰; tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi (cân nặng theo tuổi) là 8,09%; số bác sĩ vạn dân là 6,7; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế là 80,2%; tỷ lệ xã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã là 66,1%; tỷ lệ Trạm Y tế xã có bác sĩ là 100%;…

Công tác phòng, chống dịch được quan tâm thực hiện ngay từ đầu năm, tình hình dịch bệnh trong năm tương đối ổn định, không có dịch lớn xảy ra. Các Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số đều đạt chỉ tiêu kế hoạch năm 2017.

Tình hình khám, chữa bệnh tại các cơ sở điều trị đều tăng. Trong đó, có trên 4,3 triệu lượt bệnh khám và điều trị ngoại trú (tăng trên 168.000 lượt bệnh so với năm  2016); điều trị nội trú trên 199.000 lượt người (tăng trên 6.000 lượt người so với năm 2016).

Đặc biệt, ngành Y tế thực hiện hiệu quả Đề án Bệnh viện vệ tinh, Đề án 1816 góp phần đưa các dịch vụ y tế hiện đại đến gần người dân, giảm tải tuyến trên.

Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân được củng cố và nâng cao 

Tuy nhiên, hệ thống cơ sở y tế chưa đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong điều kiện kinh tế- xã hội ngày càng phát triển. Tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, nhận thức của cộng đồng trong phòng, chống dịch bệnh còn hạn chế.

Công tác phối hợp về thanh, kiểm tra, hậu kiểm an toàn thực phẩm với các ngành còn nhiều bất cập, chưa đồng bộ.

Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Long An – Bác sĩ Huỳnh Minh Phúc đề nghị các cơ sở y tế đổi mới toàn diện (cơ chế tài chính, hạ tầng đầu tư, trang thiết bị và nhân lực), thực hiện tốt công tác y tế dự phòng, kiểm soát dịch bệnh phù hợp tình hình mới; nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh; bảo đảm cung ứng đủ về số lượng, an toàn về chất lượng thuốc, vắc xin, sinh phẩm và trang thiết bị y tế với giá cả hợp lý, đáp ứng nhu cầu chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Đồng thời có cơ chế phối hợp tốt trong quản lý an toàn thực phẩm, dược, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế; nâng cao hiệu quả công tác truyền thông giáo dục sức khỏe./.

Quang Nguyên  – Thùy Minh

Chia sẻ bài viết