Tiếng Việt | English

12/01/2018 - 19:12

Năm 2017, Việt Nam có khoảng 79,9 triệu người tham gia BHYT

Ngày 12/01, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến báo cáo kết quả công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam – Nguyễn Thị Minh chủ trì Hội nghị.

Đại biểu tại điểm cầu Long An tập trung thảo luận nhiệm vụ công tác năm 2018

Năm 2017, BHXH Việt Nam tập trung mọi nguồn lực, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng quản lý; phối hợp chặt chẽ các Bộ, ngành, cấp ủy và chính quyền địa phương triển khai nhiều giải pháp thực hiện tốt các chế độ, chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Ngành đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ; hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao; tỷ lệ nợ đọng BHXH ở mức thấp nhất từ trước tới nay. Qua công tác thanh tra chuyên ngành đối với các đơn vị nợ đọng BHXH truy thu về quỹ hàng trăm tỉ đồng; giảm tỷ lệ nợ đọng BHXH từ mức 3,7% (cuối năm 2016) xuống 2,9% so với kế hoạch thu BHXH được giao.

Số người tham gia BHXH bắt buộc và tự nguyện đạt khoảng 13,9 triệu người, bằng 100,8% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Số người tham gia BHYT đạt khoảng 79,9 triệu người, bằng 102,1% so với kế hoạch, đạt độ bao phủ BHYT khoảng 85,6%,vượt 3,4% so với kế hoạch được giao.Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN đạt khoảng 291.321 tỉ đồng, bằng 101,6% so với kế hoạch.

Về công tác giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN, ước giải quyết 142.000 người hưởng BHXH hàng tháng; 717.000 người hưởng trợ cấp 1 lần; 9,1 triệu lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe; 620.000 người hưởng chế độ BHTN; hỗ trợ học nghề 32.000 người; KCB BHYT trên 166 triệu lượt người. Số chi BHXH, BHYT, BHTN toàn ngành là 270.236 tỉ đồng. Số lượng sổ BHXH bàn giao cho người lao động là 10,1 triệu sổ, đạt 72,34% so với số sổ BHXH phải trả.

Mặc dù BHXH Việt Nam hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao nhưng còn một số hạn chế như tỷ lệ bao phủ BHYT tại các tỉnh miền Tây Nam bộ thấp hơn so với mặt bằng chung. Tình trạng chậm đóng, nợ đọng BHXH, BHYT; lạm dụng quỹ ốm đau, thai sản, quỹ BHTN; gia tăng chi phí bất hợp lý trong KCB BHYT còn xảy ra ở một số địa phương;…

Kết luận Hội nghị, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam – Nguyễn Thị Minh yêu cầu, năm 2018, toàn ngành tiếp tục tập trung tổ chức thực hiện tốt chế độ chính sách BHXH, BHYT cho người lao động và nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả trong mọi hoạt động. BHXH các địa phương đẩy mạnh công tác thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT; tăng cường công tác thanh, kiểm tra chuyên ngành tại các đơn vị nợ đọng; đổi mới công tác tuyên truyền về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT cả về nội dung và hình thức,… ./.

Huỳnh Hương

Chia sẻ bài viết