Tiếng Việt | English

10/01/2019 - 15:40

Năm 2018: Công tác dân vận tiếp tục đổi mới, tạo chuyển biến trên nhiều lĩnh vực

Sáng 10/01, Ban Dân vận Trung ương phối hợp Ban cán sự Đảng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Thủ tướng Chính phủ - Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu, tập trung xử lý các vấn đề bức xúc của nhân dân

Thủ tướng Chính phủ - Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Dân vận Trung ương – Trương Thị Mai, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình và Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương – Điểu K’ré chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương. Tại Long An, dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Văn Cảnh.

Năm 2018, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác dân vận đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, đối ngoại, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” có nhiều đổi mới và lan tỏa trong các lĩnh vực đời sống xã hội. Các địa phương, đơn vị tham gia giải quyết có hiệu quả hơn những nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Đặc biệt, “Năm dân vận chính quyền” 2018 được các cấp ủy, tổ chức Đảng và chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện khá đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở với nhiều giải pháp theo phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”.

Công tác cải cách hành chính được tăng cường, tính công khai, minh bạch trong hoạt động của chính quyền và cơ quan hành chính Nhà nước các cấp được nâng lên. Dân chủ được mở rộng trên nhiều hình thức, tạo điều kiện để nhân dân giám sát hoạt động của các cơ quan Nhà nước, giám sát cán bộ, công chức.

Công tác phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội ngày càng chặt chẽ và có hiệu quả, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân tham gia xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Long An

Tuy nhiên, theo đánh giá của Ban Dân vận Trung ương, nhận thức và trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận của một số cấp ủy, tổ chức Đảng còn hạn chế. Công tác nắm, đánh giá, dự báo tình hình nhân dân, nhất là ở những địa bàn phức tạp, nhạy cảm chưa kịp thời, sâu sát.

Việc xử lý những vấn đề phức tạp phát sinh trong nhân dân còn lúng túng về thẩm quyền, trách nhiệm cụ thể. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội chưa đáp ứng được yêu cầu tình hình mới. Việc phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị làm công tác dân vận hiệu quả chưa cao.

Đạo đức công vụ, ý thức phục vụ nhân dân của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa tốt, còn thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm với nhân dân. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, khiếu kiện đông người còn nhiều vi phạm, tạo bức xúc trong nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị, các đại biểu đều thống nhất và phấn khởi với kết quả công tác dân vận năm 2018. Đồng thời phân tích, làm rõ một số khó khăn trong công tác dân vận hiện nay, đặc biệt là giải quyết các vụ khiếu kiện vượt cấp, kéo dài, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, cải cách hành chính,…

Thủ tướng Chính phủ - Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu, các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền giúp người dân hiểu rõ, đầy đủ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các chính sách liên quan trực tiếp đến lợi ích thiết thực của người dân.

Chấn chỉnh đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước. Công tác dân vận chính quyền phải hướng đến mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Tập trung xử lý các vấn đề bức xúc của nhân dân, thực hiện có hiệu quả nội dung “Công tác dân vận trong tham gia giải quyết khiếu kiện phức tạp, đông người, kéo dài”. Phát huy dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Phát huy những kết quả, Ban Dân vận Trung ương và Ban cán sự Đảng Chính phủ ký kết kế hoạch tiếp tục phối hợp thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019, góp phần thực hiện thắng lợi phương châm hành động của Chính phủ năm 2019 “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”./.

An Kỳ

Chia sẻ bài viết