Tiếng Việt | English

04/01/2018 - 15:34

Năm 2018, ngành nông nghiệp phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng từ 2,8-3%

Năm 2018, ngành nông nghiệp phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng từ 2,8-3%, kim ngạch xuất khẩu 37-38 tỉ USD, có 37% số xã và 52 huyện đạt tiêu chí nông thôn mới.

Tại điểm cầu Long An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Văn Cảnh  chủ trì

Sáng 04/01, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018. Thủ tướng Chính Phủ - Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Long An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Văn Cảnh chủ trì.

Năm 2017, mặc dù gặp nhiều khó khăn về thời tiết, dịch bệnh và tiêu thụ nông sản nhưng ngành nông nghiệp nước ta được đánh giá là thành công khi hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ đề ra. Trong đó, một số chỉ tiêu hoàn thành xuất sắc như kim ngạch xuất khẩu, xây dựng nông thôn mới, xây dựng thể chế và thu hút doanh nghiệp đầu tư vào ngành, chất lượng tăng trưởng ngày càng được cải thiện.

Cụ thể, tốc độ tăng trưởng GDP tăng 2,9%, giá trị sản xuất tăng 3,16% so với năm 2016. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 36,37 tỉ USD, đạt mức cao nhất từ trước đến nay, tăng 13% so năm 2016. Nhiều mặt hàng có kim ngạch tăng cao: Rau, quả tăng 40,5%, cao su tăng 35,6%, gạo tăng 23,2%, điều tăng 23,8%, tôm tăng 22,3%, đồ gỗ và lâm sản tăng 9,2%,...  

Duy trì 10 nhóm mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu từ 1 tỉ USD trở lên, trong đó, có 5 mặt hàng (tôm, trái cây, hạt điều, cà phê và đồ gỗ) đạt kim ngạch xuất khẩu trên 3 tỉ USD. Bên cạnh đó, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh, đến hết năm 2017, cả nước có 2.884 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 524 xã so năm 2016.

Năm 2017, nông nghiệp gặp nhiều khó khăn về thời tiết, dịch bệnh và tiêu thụ nông sản

 Thủ tướng Chính Phủ - Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu: “Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về kế hoạch phát triển đất nước; triển khai ngay từ đầu năm Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ, thực hiện mạnh mẽ tái cơ cấu, tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị với quy mô lớn hơn phù hợp với lợi thế, nhu cầu thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thị trường, kết nối chặt chẽ hơn với mạng lưới tiêu thụ toàn cầu. Để hoàn thành mục tiêu năm 2018, ngành phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng từ 2,8- 3%; kim ngạch xuất khẩu 37-38 tỉ USD; có 37% số xã và 52 huyện đạt tiêu chí nông thôn mới”./.

Huỳnh Phong

Chia sẻ bài viết