Tiếng Việt | English

07/11/2018 - 15:55

Năm 2018, tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp Long An ước đạt 3,48%

Năm 2018, tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp tỉnh Long An ước đạt 3,48%. Trong đó, so với cùng kỳ năm 2017, nông nghiệp tăng 3,5%, lâm nghiệp tăng 0,95%, thủy sản tăng 6,32%. Sản lượng lúa đạt trên 2,7 triệu tấn; trong đó lúa chất lượng cao đạt 1,3 triệu tấn, chiếm 46,7% tổng sản lượng.

 Lúa chất lượng cao đạt 1,3 triệu tấn, chiếm 46,7% tổng sản lượng

Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm thực hiện. Toàn tỉnh có 68 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 40,96% tổng số xã.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Lê Văn Hoàng đánh giá, trong năm 2018, tình hình sản xuất nông nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác chuyển giao khoa học - kỹ thuật, các chương trình liên kết trong sản xuất nông nghiệp được thực hiện hiệu quả.

Dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi được phòng trừ kịp thời, không xảy ra dịch trên diện rộng. Tỉnh tiếp tục có sự chuyển dịch cơ cấu cây trồng sang các cây có hiệu quả hơn, nhất là từ lúa, mía sang chanh, thanh long. Chương trình đột phá của tỉnh về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (ƯDCNC) gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp được tập trung thực hiện, bước đầu xác định được hợp tác xã sản xuất nông nghiệp ƯDCNC để làm điểm nhân rộng ra toàn vùng.

Năm 2018, tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp ước đạt 3,48%

Tuy nhiên, ngành nông nghiệp còn nhiều khó khăn. Trong đó, việc liên kết sản xuất và tiêu thụ còn nhiều bất cập, thiếu bền vững. Tình hình tiêu thụ nông sản chưa ổn định. Việc nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp ƯDCNC và hoạt động của hợp tác xã vẫn hạn chế, nông dân chưa tích cực tham gia,...

Năm 2019, ngành phấn đấu tốc độ tăng trưởng đạt 1,5%; tăng dần tỷ trọng lúa chất lượng cao đạt 1,35 triệu tấn. Đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Đề án Phát triển nông nghiệp ƯDCNC gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; tăng cường liên kết sản xuất, mời gọi đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn nhằm nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững theo hướng liên kết “4 nhà” gắn với xây dựng nông thôn mới./

Huỳnh Phong

Chia sẻ bài viết