Tiếng Việt | English

05/12/2019 - 11:22

Năm 2019, Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Cần Giuộc thụ lý 2.979 việc

Ngày 05/12, UBND huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An tổng kết công tác thi hành án dân sự năm 2019 và đề ra nhiệm vụ năm 2020.

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng vì có thành tích tiêu biểu trong công tác thi hành án dân sự

Năm 2019, công tác thi hành án dân sự trên địa huyện được các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực.

Cơ quan thi hành án Dân sự huyện tiếp tục được kiện toàn, tinh thần trách nhiệm, ý thức công vụ của đội ngũ chấp hành viên, cán bộ, công chức Chi cục Thi hành án Dân sự được nâng lên. Các ngành, địa phương phối hợp tốt trong công tác thi hành án dân sự, nhất là trong thực hiện 2 đợt cao điểm tập trung thi hành án dân sự, đã thi hành dứt điểm những vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài.

Trong năm, Chi cục thi hành án dân sự huyện thụ lý 2.979 việc, tổng số tiền thụ lý hơn 225 tỉ đồng; số việc có điều kiện giải quyết 2.269 việc với số tiền hơn 125 tỉ đồng. Đã giải quyết xong 1.702 việc, đạt 75%; về tiền đã tổ chức thi hành xong số tiền hơn 53,3 tỉ đồng, đạt 42,5%.

Việc tổ chức cưỡng chế thi hành án, xử lý tài sản thi hành án và công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm đúng thời gian, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án Dân sự tiếp tục được duy trì thường xuyên, theo hướng đổi mới chỉ đạo, phối hợp giữa các ngành trong công tác thi hành án dân sự tiếp tục được tăng cường và phát huy, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chỉ đạo phối hợp, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện các chỉ tiêu về thi hành án.

Dịp này, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Long An và UBND huyện tặng 23 giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác Thi hành án Dân sự năm 2019./.

Phương Cảnh – Thất Huy

Chia sẻ bài viết