Tiếng Việt | English

18/02/2020 - 21:04

Năm 2019, Đảng bộ ngành Y tế thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu

Ngày 18/02, Đảng ủy cơ sở ngành Y tế tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện nghị quyết Đảng bộ năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp - Nguyễn Ngọc Sum dự.

Biểu quyết thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ năm 2020

Đảng ủy ngành hiện có 11 chi bộ trực thuộc với 181 đảng viên, chiếm 33% số lượng cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và người lao động (NLĐ) trong toàn thể Đảng bộ (tăng 4% so với năm 2018).

Năm 2019, Đảng ủy ngành lãnh đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp công đoàn cơ sở triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, tập trung tổ chức hội nghị cán bộ công chức đúng quy định.

Đảng ủy ngành và 11 chi bộ trực thuộc thường xuyên sử dụng hộp thư điện tử trong hoạt động công tác Đảng, thực hiện tốt quy chế sử dụng hộp thư điện tử, có phân công đảng viên chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng hộp thư điện tử, góp phần giảm thời gian, tiết kiệm chi phí cho công tác Đảng,

Các chi bộ xây dựng được 9 mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (đăng ký 3 mô hình mới gửi Đảng ủy Khối).

Đảng ủy ngành chỉ đạo các cấp ủy chi bộ lãnh đạo tổ chức tốt Đề án 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy (giai đoạn 2), hoàn thành sắp xếp lại các phòng có nhiệm vụ, tính chất tương đồng trong cơ cấu tổ chức bên trong. Kết quả, sáp nhập các phòng chuyên môn của 3 đơn vị (Bệnh viện Đa khoa Long An, Bệnh viện Lao & bệnh phổi, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hậu Nghĩa).

Hoạt động các đoàn thể (Công đoàn Ngành, Đoàn ngành Y tế) từng bước được đổi mới và tăng cường, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của của ngành.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ tỉnh, các chỉ tiêu y tế cơ bản đều đạt và vượt. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, y tế dự phòng, an toàn thực phẩm, dân số và phát triển, phòng chống HIV/AIDS,... được chú trọng, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Tình hình dịch bệnh nhìn chung ổn định.

Tuy nhiên, công tác tình hình tư tưởng về nắm bắt cán bộ đảng viên có lúc, có nơi chưa kịp thời, chưa được hài lòng; CBCCVC còn thiếu ý thức trách nhiệm cá nhân trong việc xây dựng nội bộ để xảy ra tình trạng thư nặc danh;…

Biểu dương, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân

Năm 2020, Đảng ủy ngành tiếp tục lãnh đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện đạt 100% các chỉ tiêu chuyên môn; xây dựng Đảng bộ cơ sở ngành đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; duy trì 4 chi bộ thực hiện chi bộ điểm; kết nạp ít nhất 8 đảng viên mới;….

Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp - Nguyễn Ngọc Sum đề nghị: “Đảng ủy ngành tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở ngành nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên theo dõi, kiểm tra quá trình thực hiện nghị quyết, kịp thời phản ánh nhằm có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời. Qua đó, thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao”.

Dịp này, có 2 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 9 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ và 21 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được biểu dương, khen thưởng./.

Ngọc Mận - Huỳnh Hương

Chia sẻ bài viết