Tiếng Việt | English

11/01/2019 - 14:59

Năm 2019, Long An có 1.400 công dân nhập ngũ

Năm 2019, toàn tỉnh Long An được Chính phủ giao tuyển chọn và gọi 1.400 công dân nhập ngũ.

Các đơn vị ký kết hợp đồng giao nhận quân năm 2019

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức hợp đồng giao nhận quân với 9 đầu mối đơn vị nhận quân của tỉnh. Theo đó, năm 2019, toàn tỉnh được Chính phủ giao tuyển chọn và gọi 1.400 công dân nhập ngũ với các mốc thời gian thực hiện như sau: Từ ngày 10 đến ngày 21/01/2019, các đơn vị nhận quân của Bộ, Quân khu và Ban Chỉ huy Quân sự huyện, thị xã, thành phố thống nhất chốt hồ sơ, danh sách nhận quân và ký kết biên bản. Ngày 29/01/2019, các huyện, thị xã, thành phố phát lệnh gọi nhập ngũ. Ngày 20/02/2019 tập trung quân về huyện, thị xã, thành phố làm mọi công tác chuẩn bị và tổ chức Hội trại tòng quân. Đúng 7 giờ ngày 21/02/2019 các huyện, thị xã, thành phố làm lễ giao, nhận quân cho các đơn vị. 

Hội nghị hiệp đồng giao nhận quân cũng quy định rõ trách nhiệm của các bên giao quân, nhận quân, địa phương nắm chắc hoàn cảnh, điều kiện cụ thể của từng công dân trước khi lập danh sách phát lệnh gọi nhập ngũ. Thông báo cho đơn vị nhận quân những thông tin cần thiết của từng công dân trong danh sách giao quân và ký danh sách giao nhận quân tại huyện, thị xã, thành phố. Đơn vị nhận quân thực hiện thâm nhập hồ sơ và danh sách, xem xét những trường hợp nghi ngờ về sức khỏe tiến hành kiểm tra, thống nhất đổi người khác (trong danh sách dự phòng của đơn vị), bảo đảm giao nhận đạt chỉ tiêu trên giao, sau giao quân không bù đổi./.

Trung Dũng

 

Chia sẻ bài viết