Tiếng Việt | English

17/05/2019 - 17:16

Năm 2019, Long An phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu 20.000ha lúa ứng dụng công nghệ cao

Ngày 17/5, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm (11/2016 - 4/2019) thực hiện đề án “Xây dựng vùng sản xuất lúa ứng dụng công nghệ cao 20.000ha trên địa bàn tỉnh Long An đến năm 2020”.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Nguyễn Thanh Truyền đề nghị các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nông dân trong quá trình sản xuất lúa ứng dụng công nghệ cao

Theo báo cáo của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh Long An, đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng 62 mô hình với 13.364ha lúa ứng dụng công nghệ cao. Trong đó, 100% diện tích sử dụng giống chất lượng cao, đạt chuẩn cấp xác nhận với lượng giống 80-100kg/ha; 500ha sử dụng máy cấy; 90% diện tích có cuộn rơm sau thu hoạch; sử dụng phân hữu cơ vi sinh để giảm phân hóa học, sử dụng chế phẩm nấm xanh quản lý rầy nâu, chế phẩm Sumitri xử lý rơm rạ tránh ngộ độc hữu cơ.

Về kết quả, hầu hết các diện tích thực hiện mô hình sản xuất lúa ứng dụng công nghệ cao đều cho năng suất cao hơn so với các diện tích sản xuất lúa theo kiểu truyền thống từ 300-500kg/ha, lợi nhuận cao hơn từ 4-6 triệu đồng/ha. Đặc biệt, đối với mô hình lúa cấy gắn với tiêu thụ lúa giống có lợi nhuận cao hơn từ 6-8 triệu đồng/ha so với ngoài mô hình.

Để sản xuất lúa ứng dụng công nghệ cao đạt hiệu quả, tại hội nghị, đại diện lãnh đạo 6 huyện, thị xã được chọn làm điểm để triển khai đề án (Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Tân Thạnh, Thạnh Hóa và thị xã Kiến Tường) trình bày về những thuận lợi, khó khăn trong công tác triển khai các mô hình và quản lý sản xuất lúa ứng dụng công nghệ cao ở địa phương; thảo luận, đóng góp ý kiến, xây dựng kế hoạch để khắc phục những khó khăn và bảo đảm tiến độ hoàn thành đề án.

Nông dân còn gặp nhiều khó khăn trong sản xuất lúa ứng dụng công nghệ cao

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Nguyễn Thanh Truyền ghi nhận và đánh giá cao những kết quả, đồng thời đề nghị các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nông dân trong quá trình sản xuất lúa ứng dụng công nghệ cao, tiến hành nhân rộng việc sử dụng giống lúa xác nhận, phân hữu cơ sinh học, các chế phẩm sinh học, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, khuyến khích nông dân liên kết với các doanh nghiệp theo hướng bền chặt để bảo đảm lợi nhuận và hạn chế rủi ro.

Năm 2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục thực hiện thêm 4 mô hình với diện tích 500ha lúa ứng dụng công nghệ cao tại Hợp tác xã Nông nghiệp ấp Sậy Giăng (huyện Vĩnh Hưng), Tổ hợp tác ấp 4, xã Bình Hòa Đông (huyện Mộc Hóa) và Tổ hợp tác Đoàn Văn Thà (huyện Thạnh Hóa). Phấn đấu đến cuối năm 2019, đầu năm 2020 sẽ hoàn thành 20.000ha sản xuất lúa ứng dụng công nghệ cao./.

Bùi Tùng

Chia sẻ bài viết