Tiếng Việt | English

11/01/2019 - 06:05

Năm 2019: Long An xây dựng 4 mô hình hợp tác xã điểm về ứng dụng công nghệ cao

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Long An - Đinh Thị Phương Khanh cho biết, năm 2019, tỉnh xây dựng 4 mô hình hợp tác xã (HTX) điểm về ứng dụng công nghệ cao (ƯDCNC).

Các HTX điểm ƯDCNC thực hiện trên 3 cây, 1 con (lúa, rau, thanh long, bò thịt), tỉnh sẽ xây dựng hoàn chỉnh từ bộ máy tổ chức, cách thức hoạt động, triển khai sản xuất, liên kết, bao tiêu sản phẩm cho HTX. Trên cơ sở đó, tỉnh đánh giá kết quả thực hiện mô hình để rút kinh nghiệm, làm cơ sở nhân rộng.

Năm 2019, tỉnh xây dựng 4 mô hình HTX điểm hoàn chỉnh về ƯDCNC ( ảnh minh họa)

Hiện nay, Long An có 16 HTX, 34 tổ hợp tác thực hiện đề án ƯDCNC. Theo đánh giá của ngành chuyên môn, bước đầu các HTX, tổ hợp tác này hoạt động tương đối hiệu quả. Ngành nông nghiệp đang tiến hành xem xét, kiểm tra hoạt động để chọn HTX thích hợp xây dựng mô hình theo kế hoạch đề ra./.

Thanh Mỹ

Chia sẻ bài viết