Tiếng Việt | English

15/11/2019 - 20:07

Năm 2020, ngành Nông nghiệp phấn đấu tốc độ tăng trưởng đạt 1,5%

Ngày 15/11, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Long An tổ chức hội nghị “Tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ 2020”. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Nguyễn Thanh Truyền chủ trì hội nghị.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Nguyễn Thanh Truyền khen thưởng các đơn vị có thành tích tốt năm 2019

Theo đánh giá tại hội nghị, năm 2019, ngành Nông nghiệp gặp rất nhiều khó khăn như giá các loại cây trồng giảm và nhất là tình hình dịch bệnh trên gia súc,... Nhìn chung, năm 2019, ước tăng trưởng khu vực I tăng 1,55%.

Diện tích lúa toàn tỉnh là 505.701ha (giảm 5.559ha), bằng 98,9% cùng kỳ, năng suất thu hoạch 54,4 tạ/ha, giảm 0,4 tạ/ha. Tổng sản lượng lúa 2.751.000 tấn, giảm 51.300 tấn so cùng kỳ (lúa chất lượng cao ước đạt 1,37 triệu tấn, tăng 70.000 tấn).

Trong năm 2019, toàn tỉnh chuyển 2.500ha đất trồng lúa sang các cây trồng khác (thanh long 670ha, chanh 150ha, mít 383ha, dừa 365ha, bưởi 80ha, sầu riêng 40ha,...); chuyển sang nuôi và ương giống thủy sản khoảng 1.100ha.

Đối với chăn nuôi, tính đến nay, dịch tả heo Châu Phi được phát hiện tại 3.046 hộ, thuộc 689 ấp/khu phố, 176 xã/phường của 15 huyện, thị xã, thành phố. Tổng số heo bệnh và tiêu hủy 76.029 con, tổng trọng lượng tiêu hủy 4.519.874,6kg, ước kinh phí hỗ trợ tiêu hủy heo trên 135 tỉ đồng. Đến nay, có 91/176 xã, phường, thị trấn có bệnh đã qua 30 ngày kể từ ngày tiêu hủy cuối cùng, trong đó huyện Vĩnh Hưng, Mộc Hóa và thị xã Kiến Tường đã qua 30 ngày kể từ ngày tiêu hủy cuối cùng.

Hiện ngành chủ động trong công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm, lở mồm long móng, tai xanh trên gia súc và các bệnh khác; Tiếp tục khuyến khích người chăn nuôi chuyển từ chăn nuôi nhỏ, phân tán sang phát triển chăn nuôi trang trại, duy trì chăn nuôi nông hộ nhưng theo hình thức bán công nghiệp, ứng dụng công nghệ cao, khuyến khích hình thức liên kết theo chuỗi giá trị làm giảm chi phí đầu tư, nâng cao giá trị gia tăng, bảo đảm an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường.

Tình hình nuôi thủy sản nước lợ năm 2019 tương đối thuận lợi, giá tôm thương phẩm tuy thấp hơn so với năm trước, nhưng tôm ít dịch bệnh nên nông dân có lãi từ 100 - 200 triệu đồng/ha. Năm 2019, toàn tỉnh thả nuôi diện tích 9.914ha, sản lượng thu hoạch đạt 51.800 tấn, tăng 2.432 tấn so cùng kỳ. Tổng diện tích ương cá tra giống đến nay khoảng 3.541,6ha. Trong 3 tháng đầu năm, giá cá tra giống bán 35.000 - 45.000 đồng/kg nên người nuôi có lãi; từ tháng 4 – 10 giá cá tra giống từ 18.000 - 20.000 đồng/kg nên số người dân ương cá bị lỗ.

Năm 2019 ước tăng trưởng khu vực I tăng 1,55%

Bên cạnh đó, chương trình đột phá của tỉnh về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp như ứng dụng cơ giới hóa vào trong sản xuất, giảm lượng giống gieo sạ, sử dụng giống xác nhận, sử dụng phân hữu cơ sinh học,… tiếp tục cho hiệu quả cao, góp phần chuyển biến tích cực trong nhận thức và ủng hộ nhân rộng của người dân.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Nguyễn Thanh Truyền cho biết: “Nhiệm vụ trọng tâm 2020 là tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, coi trọng chất lượng, gắn sản xuất với công nghiệp chế biến và kết nối chặt chẽ với thị trường tiêu thụ. Đẩy mạnh triển khai nhân rộng có hiệu quả các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhằm bảo đảm mục tiêu chương trình đã đề ra.

Tiếp tục tăng cường liên kết sản xuất, mời gọi các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn nhằm nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, góp phần xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống, vật chất cho người dân. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng toàn ngành năm 2020 đạt 1,5%”./.

Huỳnh Phong

Chia sẻ bài viết