Tiếng Việt | English

19/02/2020 - 06:25

Nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo ở địa phương, lĩnh vực ngành phụ trách

Thanh tra các cấp, các ngành chú trọng theo dõi, nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo ở địa phương, lĩnh vực ngành phụ trách để kịp thời tham mưu UBND cùng cấp, thủ trưởng đơn vị giải quyết theo quy định pháp luật. Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Long An – Trần Văn Cần về thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Chủ tịch UBND tỉnh Long An và đại diện ngành chức năng, chính quyền địa phương thường xuyên tiếp và giải quyết khiếu nại của công dân

Năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Cần chỉ đạo, các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện, tham mưu thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, các văn bản quy phạm pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nhất là Quy định số 11-Qđi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.

Đối với các trường hợp khiếu nại, tố cáo kéo dài, những trường hợp gửi đơn nhiều lần trên địa bàn tỉnh, Thanh tra tỉnh cần chủ động chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương kiểm tra, rà soát, xem xét thấu đáo từng vấn đề, từng trường hợp cụ thể để tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết dứt điểm. Nếu phát hiện có sai sót trong quá trình giải quyết trước đây thì phải đề xuất phương án khắc phục, giải quyết kịp thời.

Thanh tra các cấp, các ngành chú trọng theo dõi, nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo ở địa phương, lĩnh vực ngành phụ trách để kịp thời tham mưu UBND cùng cấp, thủ trưởng đơn vị giải quyết theo quy định pháp luật. Tập trung giải quyết dứt điểm tại cơ sở; ngăn ngừa, hạn chế phát sinh điểm nóng, góp phần tích cực giữ gìn an ninh, trật tự ở địa phương và trong lĩnh vực ngành phụ trách.

Đồng thời, tăng cường hoạt động quản lý Nhà nước và hướng dẫn việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Theo Phó chánh Thanh tra – Nguyễn Thị Thúy, năm 2019, toàn tỉnh tiếp hơn 5.700 lượt công dân, với 6.661 người. So với cùng kỳ, số lượt tiếp công dân giảm 15,2% (năm 2018 là 6.741 lượt). Nguyên nhân giảm là nhờ các ngành, các cấp thực hiện tốt công tác hướng dẫn, giải thích đối với công dân. Cán bộ, công chức cơ quan hành chính nhà nước thực hiện cơ bản tốt chức năng, nhiệm vụ nên hạn chế được khiếu nại, bức xúc trong nhân dân.

Cũng theo bà Nguyễn Thị Thúy, năm 2019, đã giải quyết 560/590 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền, đạt 95%. Qua giải quyết, đã kiến nghị trả lại cho công dân hơn 11,2 tỉ đồng và 5.079m2 đất; trả lại quyền lợi cho 61 người.

Đồng thời, năm 2019, đã giải quyết 142/154 đơn tố cáo, đạt 92,2%. Qua giải quyết, đã ban hành 1 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, số tiền 10 triệu đồng; kiến nghị thu hồi cho Nhà nước 37,6 triệu đồng; kiến nghị xử lý hành chính 4 người.

Nội dung khiếu nại, tố cáo chủ yếu liên quan đến bồi thường, hỗ trợ thấp, giải quyết tái định cư chậm, đòi lại đất cũ và tố cáo cán bộ ở địa phương, cơ sở thuộc lĩnh vực hành chính./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết