Tiếng Việt | English

02/08/2018 - 15:55

Năm học 2017-2018, cả nước có 44.202 trường mầm non, phổ thông và đại học

Ngày 02/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết năm học 2017 - 2018, triển khai nhiệm vụ năm học 2018 - 2019. Phó Thủ tướng Chính phủ - Vũ Đức Đam dự và chỉ đạo hội nghị. Tại điểm cầu Long An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Hoàng Văn Liên chủ trì.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh -  Hoàng Văn Liên chủ trì tại điểm cầu Long An

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Hoàng Văn Liên chủ trì điểm cầu Long An

Năm học 2017 - 2018, cả nước có 44.202 trường mầm non, trường phổ thông và đại học; gần 23 triệu học sinh, sinh viên, (trong đó, hơn 21,2 triệu học sinh và hơn 1,7 triệu sinh viên). Ngành GD&ĐT tiếp tục tập trung thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 5 giải pháp cơ bản theo chỉ thị nhiệm vụ trọng tâm năm học và đạt một số kết quả nổi bật.

Ngành cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, Nhà nước về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT; khắc phục những bất cập, hạn chế, giải quyết các "nút thắt" qua việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật. Mạng lưới trường lớp mầm non phát triển. Chất lượng giáo dục đại học ngày càng được quan tâm,...

Tuy nhiên, ngành GD&ĐT còn nhiều hạn chế. Công tác sắp xếp mạng lưới trường lớp tại một số địa phương chưa phù hợp, thiếu trường lớp tại các khu đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, đặc biệt là các trường mầm non. Tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ chưa giải quyết dứt điểm (cả nước hiện thiếu 34.641 giáo viên mầm non, 5.315 giáo viên tiểu học; thừa 12.156 giáo viên THCS và 4.260 giáo viên THPT). Công tác phân luồng, giáo dục hướng nghiệp trong giáo dục phổ thông còn hạn chế...

Năm 2018-2019, ngành đề ra các nhiệm vụ chủ yếu: Rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở GD&ĐT trong cả nước; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp; đổi mới chương trình giáo dục mầm non, phổ thông; đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng trong giáo dục phổ thông;...

Phó Thủ tướng Chính phủ - Vũ Đức Đam chỉ đạo, trong thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, ngành cần lưu ý 2 vấn đề chính: Đổi mới giáo dục cần có quá trình, thực hiện từ những việc làm nhỏ và phải kiên trì với những việc làm đúng, hiệu quả; trong quá trình đổi mới, phải kiên định và đi theo xu thế của thế giới. Các trường báo cáo cụ thể hiện trạng nhà vệ sinh trường học, từ đó có những giải pháp khắc phục nhà vệ sinh chưa bảo đảm; không để học sinh ám ảnh nhà vệ sinh trường học,.../.

Ngọc Sương

Chia sẻ bài viết