Tiếng Việt | English

22/08/2017 - 15:31

Đảng ủy Quân sự tỉnh Long An

Nâng cao chất lượng công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Ngày 22/8, Đảng ủy Quân sự tỉnh Long An tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh - Phạm Văn Rạnh chủ trì hội nghị.


Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh - Phạm Văn Rạnh phát biểu tại hội nghị

Thời gian qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh nghiêm túc quán triệt, bám sát nhiệm vụ chính trị, cụ thể hóa nhiều chủ trương, quan điểm, nghị quyết của Đảng với những giải pháp sát thực; phát huy trách nhiệm các cấp ủy, đội ngũ chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ.

Đảng ủy luôn chú trọng nâng cao chất lượng toàn diện đội ngũ cán bộ, trước hết là chất lượng chính trị, năng lực hoạt động thực tiễn. Chủ động tạo nguồn, lựa chọn cán bộ đưa đi đào tạo, bồi dưỡng bảo đảm chất lượng, đủ số lượng. Qua đào tạo, cán bộ được trang bị kiến thức, nâng cao trình độ, tích lũy kinh nghiệm, vững vàng về chính trị, giữ gìn và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, đề ra nhiều biện pháp thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) trong thời gian tới, trong đó, chú trọng tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy; coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đánh giá, phân loại, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; phát động nhiều phong trào thi đua gắn với tình hình, nhiệm vụ cơ quan, đơn vị.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh - Phạm Văn Rạnh nhấn mạnh: “Trong thời gian tới, Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh tập trung cụ thể hóa các vấn đề về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, về trình độ, năng lực, sức khỏe, độ tuổi, kinh nghiệm công tác trong quân đội nhằm mục tiêu xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; vững mạnh về chính trị, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống, kiên quyết không để cán bộ yếu kém và không hoàn thành nhiệm vụ tiếp tục công tác trong đơn vị./.

Nguyễn Duy

Chia sẻ bài viết