Tiếng Việt | English

30/06/2020 - 16:19

Nâng cao chất lượng công vụ để đạt tầm nhìn Cộng đồng ASEAN

Ngày 30/6, UBND tỉnh Long An tổ chức Hội nghị thông tin về “Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025”. Đến dự có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh -Mai Văn Nhiều.

Tiến sĩ Bùi Quang Xuân thông tin với đại biểu về các nội dung hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Tiến sĩ Bùi Quang Xuân - Nguyên giảng viên Học viện Chính trị Khu vực II, giới thiệu, phổ biến những thông tin bổ ích về vai trò của Việt Nam trong cộng đồng ASEAN; quan hệ thương mại-nông sản Việt Nam-ASEAN và những vấn đề về địa phương, doanh nghiệp cần lưu ý; thông tin về các hoạt động hợp tác ASEAN trong lĩnh vực công vụ, công chức;… Đây là những nội dung cần thiết, bổ ích trong quá trình sản xuất hàng hóa đáp ứng yêu cầu thị trường trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay.

Đại biểu dự hội nghị

Hội nghị cung cấp thông tin, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của các sở, ngành, địa phương, lãnh đạo các doanh nghiệp về giá trị chung của Cộng đồng ASEAN: Những đổi mới, sáng tạo của nền công vụ các nước ASEAN nói riêng, góp phần tiếp thu những nguyên tắc quản trị hiệu quả của nền công vụ các nước ASEAN. Từ đó, giúp đại biểu nâng cao nhận thức, nắm bắt những thông tin để kịp thời có kế hoạch sản xuất, kinh doanh đáp ứng yêu cầu càng tốt hơn của thị trường./.

Nguyệt Nhi

Chia sẻ bài viết