Tiếng Việt | English

06/07/2018 - 15:22

Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT tuyến y tế cơ sở

Ngày 06/7, Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị trực tuyến nâng cao chất lượng khám chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) tuyến y tế cơ sở. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An – Hoàng Văn Liên chủ trì điểm cầu Long An.

Đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Long An

Y tế cơ sở là nền tảng của hệ thống y tế, đóng vai trò quan trọng trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân tại cộng đồng. Tuy nhiên, công tác KCB BHYT tại tuyến y tế cơ sở còn một số khó khăn, vướng mắc: Chất lượng KCB chưa đáp ứng yêu cầu của người dân; một số chính sách làm ảnh hưởng đến KCB như thông tuyến, tự chủ tài chính bệnh viện, quản lý bệnh mãn tính tại cộng đồng; công tác kiểm tra, giám sát hoạt động KCB BHYT còn hạn chế;...

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, tính đến hết 30/6, số đối tượng tham gia BHYT là 81,59 triệu người, tỷ lệ bao phủ BHYT là 86,9%, đạt 100,2% so với chỉ tiêu Chính phủ giao. Tổng số lượt KCB BHYT là 84,9 triệu lượt, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2017. Số chi KCB BHYT là 47.309 tỉ đồng, chiếm 51,91% dự toán của Chính phủ giao.

Tại Long An, việc thực hiện Luật BHYT sửa đổi, bổ sung quy định thông tuyến KCB BHYT tuyến huyện có hiệu lực từ ngày 01/01/2016 tạo thuận lợi cho người tham gia. Tuy nhiên, việc liên thông dữ liệu giữa các cơ sở KCB còn khó khăn do nhiều phần mềm chưa đồng bộ; vấn đề KCB BHYT đa tuyến đi ngoại tỉnh gia tăng đáng kể và khó kiểm soát; KCB đa tuyến đến cũng gặp khó khăn ở một số cơ sở có sức hút bệnh do kinh phí giao cho cơ sở theo định mức;…

Ngành y tế Long An tiếp tục nâng cao chất lượng KCB BHYT tuyến y tế cơ sở

Hội nghị tập trung thảo luận giải pháp nhằm nâng cao chất lượng KCB BHYT tuyến y tế cơ sở. Nhiều đại biểu đóng góp ý kiến về nâng cao chất lượng KCB BHYT tại địa phương; kết quả thực hiện BHYT; mô hình khám, cấp thuốc, quản lý một số bệnh không lây nhiễm tại tuyến huyện, xã; KCB BHYT tại tuyến y tế cơ sở; tăng cường các dịch vụ y tế theo nguyên lý Y học gia đình tại trạm y tế.

Bộ trưởng Bộ Y tế - Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định: “Việc tận dụng, phát huy tối đa nguồn lực hiện có tại trạm y tế xã là rất quan trọng. Để nâng cao chất lượng KCB tại y tế cơ sở cần có sự phối hợp của các cấp, ngành; sự trợ giúp về chuyên môn của một số bệnh viện trung ương và hỗ trợ kỹ thuật, tài chính của các đối tác phát triển. Sở y tế các địa phương tham mưu UBND tỉnh, thành phố về y tế cơ sở, chỉ đạo triển khai thực hiện các chiến lược, chính sách về tăng cường y tế cơ sở; đồng thời, giám sát, đánh giá nhằm điều chỉnh, hỗ trợ kịp thời, bảo đảm đạt mục tiêu đề ra”./.

Huỳnh Hương

Chia sẻ bài viết