Tiếng Việt | English

09/11/2017 - 09:12

Nâng cao hiệu quả hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật

Những năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) luôn được các cấp, các ngành quan tâm và tổ chức thực hiện, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật (PL) của người dân, góp phần làm giảm các hành vi vi phạm PL, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.


Tủ sách pháp luật Đồn Sông Trăng với hơn 100 đầu sách phục vụ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân biên giới

Đổi mới hình thức tuyên truyền

Năm 2017, việc tuyên truyền, PBGDPL được mở rộng đến nhiều đối tượng, địa bàn. Sở Tư pháp tỉnh Long An chủ động phối hợp các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh tổ chức tuyên truyền các văn bản liên quan đến ngành và lĩnh vực quản lý. Với phương châm “đối tượng nào, hình thức ấy”, nội dung tuyên truyền PL trở nên gần gũi và dễ hiểu với người dân hơn.

Công tác tuyên truyền, PBGDPL được triển khai dưới nhiều hình thức, được áp dụng ngày càng phù hợp, hiệu quả và không ngừng được đổi mới: Sinh hoạt “Ngày PL” định kỳ, tủ sách PL, tiết học PL, lồng ghép trong các cuộc họp, hội nghị tập huấn, thi tìm hiểu PL, qua hệ thống loa, đài,...

Thông qua các hình thức này, nhiều chủ trương, đường lối, chính sách, PL của Đảng, Nhà nước được chuyển tải một cách sinh động, kịp thời giải quyết những băn khoăn, vướng mắc của người dân. Năm 2017, các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến được hơn 28.000 cuộc với trên 700.000 lượt người dự. Qua đó, góp phần giáo dục, vận động cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức tôn trọng và tự giác chấp hành PL.

Nhiều địa phương, ngành, đoàn thể tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt “Ngày PL” định kỳ. Trong đó, quan tâm đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL theo hướng hiệu quả, thiết thực, phù hợp với từng nhóm đối tượng trên địa bàn, lĩnh vực quản lý,...

Trưởng phòng Tư pháp huyện Mộc Hóa - Nguyễn Văn Sơn cho biết: Những văn bản, quy định hay chủ trương, chính sách mới của Đảng, PL Nhà nước đều được truyền tải, phổ biến kịp thời đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Thông qua các buổi sinh hoạt giúp các ngành, đoàn thể tại địa phương kịp thời thực hiện các chủ trương, chính sách và tuyên truyền đến người dân cũng như cập nhật kiến thức trong giải quyết công việc chuyên môn, nâng cao hiệu quả công tác.


Tuyên truyền pháp luật bằng hình thức trực quan

Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai, thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước Quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và PL Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015- 2020”, Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm PL giai đoạn 2012-2016” đến năm 2021, Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, tại tất cả xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh đều có tủ sách PL để cán bộ, người dân tìm hiểu, cập nhật các văn bản, quy định mới. Trưởng phòng PBGDPL, Sở Tư pháp - Lê Thị Lo cho biết: “Ngoài việc tuyên truyền, PBGDPL đến người dân, Sở Tư pháp còn phát động và tổ chức những cuộc thi tìm hiểu kiến thức PL cho cán bộ, người dân, học sinh. Năm 2017, sở tổ chức Hội thi “Thanh, thiếu niên trong học đường hiểu biết và thực hiện PL về an toàn giao thông”. Bên cạnh đó, phối hợp Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An, trang thông tin điện tử của các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã Kiến Tường, TP.Tân An mở các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề liên quan đến PL và các vấn đề liên quan đến đời sống xã hội”.

Hướng về cơ sở

Công tác PBGDPL đến người dân ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới cũng được chú trọng. Các văn bản PL, các đề án được triển khai rộng khắp, trong đó chú trọng tuyên truyền các nội dung về tôn giáo, chủ quyền biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội, đất đai, khoáng sản, phòng, chống ma túy, buôn lậu,... Qua đó, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người dân về vị trí, vai trò của PL trong đời sống xã hội cũng như ý nghĩa và sự cần thiết của việc PBGDPL trong xã hội.

Ông Nguyễn Văn Cùm, ngụ xã Hưng Điền A, huyện Vĩnh Hưng, sản xuất tại khu vực giáp biên giới, chia sẻ: “Thời gian qua, người dân khu vực biên giới thường xuyên được bộ đội biên phòng trực tiếp tuyên truyền những kiến thức PL cũng như những quy định liên quan đến đường biên, cột mốc, trách nhiệm của người dân trong việc bảo vệ, giữ gìn an ninh biên giới. Từ đó, tất cả các hộ dân khu vực biên giới, sản xuất giáp đường biên đều tự nguyện đăng ký tham gia tự quản đường biên, cột mốc, đồng thời tuyên truyền cho người thân cùng tham gia thực hiện”.


Tuyên truyền đến người dân biên giới

"Để thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tốt hơn nữa, trước hết, công tác tuyên truyền cần được tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, hướng mạnh về cơ sở."

Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh - Trần Minh Mẫn

Trưởng phòng Tư pháp huyện Vĩnh Hưng - Vũ Cảnh Ba cho biết: “Hội đồng Phối hợp PBGDPL từ huyện đến các xã, thị trấn không ngừng được củng cố, kiện toàn, phát huy vai trò phối hợp lãnh, chỉ đạo các ngành, đơn vị thực hiện nhiệm vụ PBGDPL cho cán bộ, người dân. Thời gian tới, huyện tiếp tục quán triệt, phổ biến sâu, rộng Luật PBGDPL để mọi người nhận thức đầy đủ về trách nhiệm của mình trong việc tìm hiểu PL. Các đơn vị, xã, thị trấn cần quan tâm hơn nữa trong việc bố trí kinh phí để tổ chức tốt hoạt động PBGDPL trong cơ quan, đơn vị, địa phương”.

Thời gian qua, Đồn Biên phòng Sông Trăng thường xuyên phối hợp các cấp chính quyền vận động người dân chấp hành nghiêm PL, nhất là trong công tác phòng, chống buôn lậu, vận động nhân dân đấu tranh phòng, chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, thông qua hình thức tuyên truyền miệng, các cụm loa phát thanh tại các trạm kiểm soát và tủ sách PL. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL cho cán bộ, chiến sĩ và người dân trên tuyến biên giới.

“Đơn vị tiếp tục tăng cường tuyên truyền để người dân khu vực biên giới nắm vững các chủ trương, đường lối, chính sách, PL của Đảng, Nhà nước, vận động quần chúng nhân dân tham gia phòng, chống các loại tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển” - Thiếu tá Nguyễn Văn Nam - Chính trị viên Đồn Biên phòng Sông Trăng, cho biết.

Theo Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh - Trần Minh Mẫn, để thực hiện công tác PBGDPL tốt hơn nữa, trước hết, công tác tuyên truyền cần được tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, hướng mạnh về cơ sở. Đồng thời, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Phối hợp PBGDPL, đội ngũ tham gia công tác PBGDPL, tăng cường trách nhiệm của từng thành viên hội đồng trong thực hiện nhiệm vụ PBGDPL ở cơ quan, đơn vị và mỗi địa phương./.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết