Tiếng Việt | English

06/03/2019 - 22:15

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng trong Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An

Thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Long An chủ động xây dựng các nghị quyết, kế hoạch chuyên đề để xây dựng Đảng bộ thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Đảng bộ BĐBP tỉnh hiện có 18 tổ chức cơ sở Đảng, 23 tổ chức Đảng trực thuộc Đảng ủy cơ sở, với 494 đảng viên. Những năm qua, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thường xuyên củng cố cấp ủy và bồi dưỡng cán bộ, đảng viên (CBĐV), nhất là đội ngũ cấp ủy viên các cấp. Đồng thời triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ CBĐV.

Đại tá Nguyễn Văn Quan - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh, báo cáo kiểm điểm tại Hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình năm 2018. Ảnh: M.L

Nhận thức rõ vai trò, vị trí của cấp ủy, tổ chức Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho công tác lãnh đạo CBĐV. Đại tá Nguyễn Văn Quan - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh, cho biết: “Ngay sau Đại hội Đảng bộ BĐBP tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy xây dựng Quy chế lãnh đạo về công tác cán bộ, quy định cụ thể tiêu chuẩn, tiêu chí nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ BĐBP tỉnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Thường xuyên kiện toàn, củng cố cấp ủy các cấp, từ sau đại hội đến nay đã bổ sung 105 cấp ủy viên các cấp”.

Trong công tác cán bộ, Đảng ủy BĐBP tỉnh chú trọng củng cố, kiện toàn cấp ủy, chỉ huy các cấp theo đúng quy trình, nguyên tắc, bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, công khai, tạo sự đồng thuận chung trong toàn đơn vị. Việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, nhận xét, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển và thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ trong toàn đơn vị được Đảng ủy BĐBP thực hiện đúng quy chế, quy định, bảo đảm đúng quy trình, giữ vững mối quan hệ đoàn kết, thống nhất.

Bên cạnh đó, Đảng bộ đề ra nhiều giải pháp xây dựng cũng như tạo nguồn phát triển đội ngũ đảng viên phù hợp, sát với tình hình
thực tế, kết hợp giữa giáo dục rèn luyện với quản lý đội ngũ CBĐV. Thông qua các buổi sinh hoạt, mỗi CBĐV kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm chính trị cũng như mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ công tác, đạo đức, lối sống. Từ đó, tập thể và cá nhân phát huy được ưu điểm, khắc phục những hạn chế, thiếu sót để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Lãnh đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ 

Qua tìm hiểu thực tế về quá trình thực hiện nhiệm vụ nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng trong lực lượng BĐBP tỉnh, mỗi đơn vị đều có những cách làm sáng tạo, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mình. Những năm qua, nhiều tập thể xuất sắc với cách làm hiệu quả được các cấp biểu dương, ghi nhận, CBĐV đồng tình phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao,...

Thiếu tá Cao Xuân Hiền - Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây, chia sẻ: “Công tác xây dựng Đảng của đơn vị đạt nhiều kết quả tốt là do Đảng ủy, Ban Chỉ huy đồn biết phát huy cao tính dân chủ ở cơ sở, tạo được sự đoàn kết, thống nhất nội bộ. Công tác nêu gương của CBĐV, nhất là người đứng đầu được thực hiện thường xuyên hơn thông qua đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với phong trào thi đua trong lực lượng BĐBP”.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây là đơn vị đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng nhiều năm liền và Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Ảnh: M.L

Được biết, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây là đơn vị đạt danh hiệu thi đua quyết thắng nhiều năm liền và Đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu từ năm 2015 đến 2018. Để đạt kết quả trên, một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng ủy, Ban Chỉ huy đồn luôn chú trọng là nâng cao chất lượng xây dựng và triển khai thực hiện nghị quyết. Ngoài ra, đồn còn tổ chức các đợt thi đua đột kích vào những khâu quan trọng để bồi dưỡng và xây dựng các điển hình tiên tiến, có sức lan tỏa đến cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị.

Xác định công tác Đảng, công tác chính trị là nền tảng quan trọng trong thực hiện các nhiệm vụ được giao, những năm qua, Chi bộ Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của cấp trên cho 100% CBĐV. Đồng thời, quan tâm làm tốt công tác giáo dục, quản lý, rèn luyện, giúp mọi CBĐV trong đơn vị nhận thức được vai trò, trách nhiệm của mình trong xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Theo Trung tá Lê Văn Hoàng - Bí thư Chi bộ, Chính trị viên Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây, hàng năm, chi bộ luôn chủ động xây dựng nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và các nghị quyết chuyên đề bảo đảm sát với tình hình thực tế của đơn vị và địa bàn. Mặt khác, đơn vị phối hợp chặt chẽ cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân, góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh. Từ những cách làm sáng tạo, đột phá trong công tác xây dựng Đảng, nhiều năm liền Chi bộ Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây đạt trong sạch, vững mạnh; từ năm 2016 đến nay, chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

“Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP tỉnh xác định năm 2019 là năm then chốt phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BĐBP tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020 và chuẩn bị mọi mặt cho Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó công tác củng cố cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp và bố trí, sắp xếp cán bộ phục vụ công tác nhân sự đại hội là nhân tố quyết định góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ CBĐV, bảo đảm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong tình hình mới” - Đại tá Nguyễn Văn Quan - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh, thông tin thêm./.

Hàng năm, qua kiểm điểm đánh giá, xếp loại cấp cơ sở luôn đạt 90% tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh trở lên; 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Từ năm 2015 đến 2018, tổng kết phong trào thi đua quyết thắng, có 49 lượt tập thể và 601 lượt cán bộ, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được các cấp khen thưởng.

An Kỳ

Chia sẻ bài viết