Tiếng Việt | English

20/04/2019 - 10:31

Nâng cao nhận thức người dân về chăm sóc sức khỏe sinh sản

Từ ngày 12 đến 24/4, Sở Y tế Long An tổ chức Đoàn giám sát Chiến dịch tuyên truyền, vận động lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản/Kế hoạch hóa gia đình (CSSKSS/KHHGĐ) đợt I/2019 và tình hình thực hiện công tác dân số quí I/2019 tại 7 địa phương trên địa bàn tỉnh.

Tư vấn giúp phụ nữ nâng cao kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản

Theo đó, đoàn tiến hành giám sát tại huyện: Vĩnh Hưng, Đức Huệ, Tân Thạnh, Đức Hòa, Thủ Thừa, Tân Trụ và TP.Tân An.

Đoàn giám sát theo dõi tiến độ các hoạt động của chiến dịch, các đề án, mô hình và công tác phối hợp ban, ngành, đoàn thể trong thời gian triển khai chiến dịch, hoạt động truyền thông cũng như tình hình thực hiện công tác dân số quí I/2019.

Thời gian triển khai chiến dịch tập trung vào 2 đợt (đợt I kết thúc trước ngày 01/5, đợt II kết thúc trước ngày 01/10).

Mục tiêu chiến dịch phấn đấu đạt 50% chỉ tiêu kế hoạch năm về triệt sản; 60% về đặt dụng cụ đặt tử cung, thuốc tiêm, cấy tránh thai; 95% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, nam nữ trong độ tuổi kết hôn được cung cấp thông tin, tư vấn nhằm nâng cao hiểu biết về CSSKSS/KHHGĐ.

Chiến dịch tăng cường tuyền, vận động lồng ghép dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ là một trong những giải pháp góp phần ổn định quy mô dân số, nâng cao nhận thức về CSSKSS, giảm sinh con thứ 3 trở lên và mất cân bằng giới tính khi sinh./.

Ngọc Mận

Chia sẻ bài viết