Tiếng Việt | English

05/08/2015 - 10:50

Nâng cao sức mạnh chiến đấu của lực lượng tăng - thiết giáp

Đẩy mạnh xây dựng Binh chủng TTG cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong những năm tới.

5 năm qua, Binh chủng Tăng-Thiết giáp (TTG) đã tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, đạt được nhiều thành tựu mới. Nổi bật là binh chủng đã tạo được bước đột phá về nâng cao sức mạnh tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) của lực lượng TTG, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Đặc điểm tác động trực tiếp đến quá trình thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ của binh chủng thời gian qua là lãnh đạo, chỉ huy các cấp có sự thay đổi, số cán bộ qua chiến đấu ngày càng ít dần. Quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, nhất là Nghị quyết 765 về "Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo", Đảng ủy, Bộ tư lệnh Binh chủng TTG đã chủ động triển khai nhiều nội dung, biện pháp đột phá cụ thể, thiết thực, sáng tạo, hiệu quả; trọng tâm là nâng cao chất lượng huấn luyện đối với binh chủng và lực lượng TTG toàn quân.


Kíp xe tăng Lữ đoàn Xe tăng 215 huấn luyện chiến thuật. Ảnh: Nguyễn Anh

Trước hết, trong công tác tham mưu, kế hoạch, binh chủng chỉ đạo hoàn thiện hệ thống văn kiện tác chiến từ Bộ tư lệnh đến các đơn vị sát thực, phù hợp, khả thi cao. Trên cơ sở đó, cụ thể hóa thực hiện trong các cơ quan, đơn vị bằng các chế độ công tác của người huy và hành động của bộ đội để bảo đảm khả năng cơ động, SSCĐ theo nhiệm vụ được giao.

Cùng với vận dụng tốt các phương châm, nguyên tắc trong huấn luyện, binh chủng tập trung chỉ đạo các đơn vị huấn luyện sát thực tế, nhiệm vụ, địa bàn, đưa vào huấn luyện nhiều nội dung, tình huống mới như: Tổ chức phòng tránh địch tập kích hỏa lực, tổ chức ăn ở dã ngoại; bảo đảm hậu cần trong chiến đấu...

Các đơn vị kết hợp chặt chẽ huấn luyện với rèn luyện cho bộ đội có sức khỏe bền bỉ, dẻo dai, tinh khôn, linh hoạt. Phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện, hội thi, hội thao đổi mới mạnh mẽ theo hướng "triệt để nói không với bệnh thành tích”, kiên quyết xử lý nghiêm những cá nhân, tập thể đánh giá thiếu khách quan, làm sai lệch kết quả.

Các nhà trường của Binh chủng TTG đã đổi mới nội dung, quy trình, chương trình đào tạo, cập nhật kịp thời những thông tin, kiến thức mới và tăng cường huấn luyện thực hành, tăng thời gian thực tập của học viên.

Cùng với xây dựng đội ngũ nhà giáo có đủ số lượng, từng bước “chuẩn hóa” về chất lượng, Bộ tư lệnh đã chỉ đạo, triển khai nhiều biện pháp chặt chẽ để nâng cao chất lượng “đầu vào” của các đối tượng đào tạo, đồng thời đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học từng bước hiện đại, đáp ứng kịp thời việc đổi mới phương pháp dạy học, thi, kiểm tra để nâng cao chất lượng huấn luyện-đào tạo, bảo đảm thực chất hơn. Kết quả huấn luyện hằng năm 100% đạt yêu cầu, có hơn 80% khá, giỏi, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ SSCĐ và chiến đấu của binh chủng.

Binh chủng TTG thường xuyên nghiên cứu, nắm chắc tình hình, dự báo chính xác, kịp thời tham mưu cho Bộ về tổ chức, xây dựng, sử dụng lực lượng TTG; điều chỉnh, tổ chức lại các trung đoàn TTG thành các lữ đoàn TTG trong toàn quân; bố trí, sử dụng lực lượng TTG tác chiến trên các chiến trường và tổ chức, sử dụng lực lượng TTG trên các đảo phù hợp với tổ chức biên chế, cách đánh của bộ đội TTG.

Bộ tư lệnh Binh chủng đã nghiên cứu, đề xuất đề án về tổ chức hiện đại hóa lực lượng TTG đến năm 2020 và những năm tiếp theo phù hợp với thế bố trí chiến lược, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trong chỉ đạo công tác huấn luyện-đào tạo, SSCĐ đối với lực lượng TTG toàn quân, binh chủng đi sâu tổ chức tập huấn chuyên ngành binh chủng, rút kinh nghiệm huấn luyện, hội thi, hội thao... tạo sự thống nhất về những nội dung mới.

Tiếp tục nâng cao chất l­ượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, đẩy mạnh xây dựng Binh chủng TTG cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của lực lượng TTG trong những năm tới.

Để thực hiện thắng lợi phương hướng, mục tiêu đó, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Binh chủng TTG tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Binh chủng. Qua đó, đưa ra những chủ trương, giải pháp lãnh đạo toàn diện, chất lượng, hiệu quả, đồng thời bầu được những đồng chí thực sự tiêu biểu về trí tuệ, đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm vào cấp ủy các cấp, làm hạt nhân lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của binh chủng.

Cùng với giáo dục, rèn luyện cho bộ đội có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, ý thức trách nhiệm cao, cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn phải quan tâm phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất và năng lực toàn diện, làm nòng cốt trong triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Kết hợp chặt chẽ giữa nâng cao chất lượng huấn luyện với tạo sự chuyển biến vững chắc về rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy và chăm lo bảo đảm ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên nhằm tạo sự đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm cao để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.../.

Thiếu tướng Nguyễn Khắc Nam - Tư lệnh Binh chủng TTG/VOV.VN

Chia sẻ bài viết