Tiếng Việt | English

12/10/2018 - 11:32

Nâng cao tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử liên thông

Ngày 12/10, Đoàn giám sát HĐND tỉnh Long An do Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Minh Lâm làm Trưởng đoàn có cuộc làm việc với Sở Xây dựng về triển khai, thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2016-2018.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Minh Lâm có cuộc làm việc với Sở Xây dựng liên quan đến công tác cải cách hành chính

Thời gian qua, việc rà soát, công bố thủ tục hành chính (TTHC) được Sở Xây dựng quan tâm triển khai, thực hiện thường xuyên, kịp thời. Đến nay, sở tham mưu UBND tỉnh công bố 65 TTHC liên quan đến lĩnh vực xây dựng; trong đó, có 46 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của sở và 19 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.

9 tháng năm 2018, sở tham mưu tổ chức, rà soát rút ngắn thời gian giải quyết đối với 16 TTHC thuộc lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng và thẩm định thiết kế xây dựng. Trong đó, có 13 TTHC thuộc lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng từ 30 ngày xuống còn 20 ngày. 

Đến nay, sở triển khai, sử dụng tốt phần mềm một cửa, phần mềm quản lý văn bản và điều hành văn bản đến, đi của đơn vị; gần 83% tỷ lệ trao đổi liên thông văn bản điện tử; 42% tỷ lệ văn bản được ký số. Sở ban hành kế hoạch duy trì, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 trong hoạt động của đơn vị;...

9 tháng năm 2018, sở tiếp nhận mới 907 hồ sơ (HS), tồn kỳ trước 208 HS, giải quyết 847 HS, giải quyết đúng hạn: 840 HS (99,17%), quá hạn 7 HS (0,83%).

Giám đốc Sở Xây dựng - Nguyễn Văn Hùng thông tin thuận lợi, khó khăn trong công tác cải cách hành chính

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Minh Lâm biểu dương những kết quả đã đạt của sở trong triển khai, thực hiện CCHC; đồng thời, yêu cầu sở tiếp tục nâng cao tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử liên thông, sử dụng thư điện tử trong trao đổi công việc. Bên cạnh đó, sở cần tăng cường ứng dụng chữ ký số; thực hiện tốt việc vận hành phân hệ quản lý điều hành văn bản; phối hợp tháo gỡ khó khăn trong việc vận hành các thủ tục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3;…/.

Phong Nhã

Chia sẻ bài viết