Tiếng Việt | English

26/02/2018 - 23:25

Đảng bộ Cơ sở ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Nâng cao vai trò lãnh đạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ

Năm 2017, với tinh thần đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, Đảng bộ cơ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đây là động lực để cán bộ, đảng viên (ĐV) trong toàn Đảng bộ tiếp tục phấn đấu, nỗ lực trong năm 2018.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Năm qua, ngành Nông nghiệp tỉnh thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm đạt kết quả: Tốc độ tăng trưởng ngành đạt 1,19%, tăng 0,44% so với năm 2016. Trong đó, lĩnh vực nông nghiệp tăng 0,97%, lâm nghiệp tăng 3,14% và thủy sản tăng 4,21%. Sản lượng lúa đạt hơn 2,6 triệu tấn, trong đó, lúa chất lượng cao đạt 1,2 triệu tấn.

Biểu dương những đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Biểu dương những đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Đạt những kết quả trên là nhờ Đảng ủy, lãnh đạo sở tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo, đặc biệt là triển khai thực hiện Đề án Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, trong đó chủ yếu xây dựng 4 vùng sản xuất ứng dụng công nghệ cao: Lúa, rau, thanh long và chăn nuôi bò thịt nhằm tạo bước đột phá phát triển của tỉnh đến năm 2020. Trên cơ sở đó, các đơn vị chủ động tham mưu Đảng ủy và lãnh đạo sở đề ra các giải pháp đồng bộ trong thực hiện nhiệm vụ.

Sở cũng làm tốt công tác dự báo, phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng; chỉ đạo theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước, chất lượng nước, kịp thời thông báo rộng rãi đến các địa phương nhằm hướng dẫn nông dân gieo sạ theo lịch thời vụ; hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao; xây dựng 100 lượt cánh đồng lớn; tham mưu Tỉnh ủy ban hành Chương trình số 17-CTr/TU, ngày 05/6/2017 về việc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng;... Cùng với đó, sở tăng cường thanh tra chuyên ngành trên các lĩnh vực: Giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi, thủy sản, thuốc thú y và quản lý chất lượng sản phẩm nông nghiệp.

Đảng ủy sở xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch số 19-KH/ĐUS thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ" gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nâng cao vai trò lãnh đạo

Không những tập trung thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Đảng ủy luôn quan tâm công tác xây dựng Đảng. Năm 2017, 100% chi bộ trực thuộc “hoàn thành tốt nhiệm vụ” và “trong sạch, vững mạnh”; 223/226 ĐV “hoàn thành tốt nhiệm vụ”, đạt 98,67%; 22 ĐV “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, đạt 9,73%; 100% ĐV và trên 96% quần chúng được học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng và chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017.

Bên cạnh đó, Đảng ủy chú trọng công tác giáo dục, bồi dưỡng, phát triển ĐV. Trong năm, kết nạp 9 ĐV; kiểm tra, giám sát 7/15 chi bộ trực thuộc. Năm 2017, Đảng bộ cơ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh xét, công nhận đạt “trong sạch, vững mạnh”.

Năm 2018, Đảng ủy, lãnh đạo sở tiếp tục thực hiện các quy hoạch, dự án, đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; nhân rộng mô hình cánh đồng lớn; củng cố hệ thống công trình thủy lợi ngăn triều cường phía Nam và đê bao lửng vùng Đồng Tháp Mười của tỉnh để phục vụ sản xuất nông nghiệp tốt hơn; tập trung phòng, chống hạn, mặn, úng; chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, thủy sản; tăng cường công tác tập huấn, chuyển giao khoa học - công nghệ trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản giúp nông dân nắm và áp dụng tốt khoa học - kỹ thuật nhằm giảm chi phí, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất; tuyên truyền, giáo dục pháp luật về quản lý và bảo vệ rừng, thực hiện trồng cây phân tán và rừng phòng hộ biên giới; quản lý động vật hoang dã; đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án thuộc Chương trình Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, Chương trình Vệ sinh an toàn thực phẩm;... Mặt khác, tập thể cán bộ, ĐV, viên chức tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành trong năm 2018./.

Hùng Dũng

Chia sẻ bài viết