Tiếng Việt | English

29/11/2018 - 11:24

Nâng cao vai trò, vị thế của nữ cán bộ quản lý, nhà giáo

Sáng 29/11, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Long An phối hợp Công đoàn ngành Giáo dục tổ chức Hội thảo với chủ đề “Công tác nữ công trong ngành Giáo dục và Đào tạo”.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo – Huỳnh Thị Huệ báo cáo thực trạng hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ và công tác nữ công

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo – Huỳnh Thị Huệ báo cáo thực trạng hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ và công tác nữ công

Hiện, toàn ngành GD&ĐT có hơn 20.100 công chức, viên chức, người lao động với hơn 13.800 nữ tại 578 cơ sở GD&ĐT. Trong đó, nữ cán bộ quản lý chiếm hơn 55%, nữ giáo viên, nhân viên chiếm hơn 70%.

Tại hội thảo, đại biểu tham gia thảo luận, đánh giá chất lượng hoạt động của công tác nữ trong ngành GD&ĐT thời gian qua tại các đơn vị; thực trạng về hoạt động của đội ngũ cán bộ nữ công, kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ nữ; vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ và công tác nữ công trong việc tập hợp thu hút đông đảo nữ tham gia vào các hoạt động của đơn vị, chế độ chính sách liên quan đến nữ cán bộ nhà giáo, người lao động; kiến thức, kỹ năng cần có của cán bộ nữ; các giải pháp nhằm nâng cao vị thế, vai trò của nữ cán bộ quản lý, nhà giáo;...

Đơn vị Phòng Giáo dục TP.Tân An tham gia thảo luận tại hội thảo.

Phòng Giáo dục và Đào tạo TP.Tân An tham gia thảo luận tại hội thảo

Thông qua hội thảo, cán bộ quản lý, người làm công đoàn trong ngành GD&ĐT chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp và kiến nghị để nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ và công tác nữ công trong các đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành; đồng thời, nâng cao hơn nữa vai trò, vị thế của nữ cán bộ quản lý, nhà giáo.

Ngành GD&ĐT định hướng từ nay đến năm 2020, tiếp tục quan tâm củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ và Ban Nữ công Công đoàn các cấp./.

Ngọc Sương

Chia sẻ bài viết