Tiếng Việt | English

11/01/2018 - 11:14

Nâng chất các tiêu chí nông thôn mới

Đến nay, toàn tỉnh Long An có 59 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), dự kiến quí I-2018, có thêm 9 xã được công nhận.

Kết quả đó thể hiện sự quyết tâm, nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của các địa phương cũng như của ngành nông nghiệp. Để chương trình đi vào chiều sâu, việc củng cố, nâng chất các tiêu chí (TC) là đòi hỏi chung, xuyên suốt của chương trình, cũng là thách thức lớn đối với những xã đã và đang phấn đấu đạt chuẩn NTM. Vì vậy, khi đạt chuẩn, các xã cần nỗ lực giữ vững và nâng chất các TC.

Xây dựng nông thôn mới đi vào thực chất, tạo diện mạo mới cho mỗi địa phương. (Trong ảnh: Một góc xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành)

Xã nông thôn mới phải bảo đảm thực chất

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến nay, toàn tỉnh có 59 xã được công nhận đạt chuẩn NTM. Dự kiến, quí I-2018, có thêm 9 xã đạt chuẩn gồm: Thanh Vĩnh Đông, Thanh Phú Long (huyện Châu Thành); Bắc Hòa (huyện Tân Thạnh); Thạnh Phước (huyện Thạnh Hóa); Hướng Thọ Phú (TP.Tân An); Mỹ Bình, Lạc Tấn (huyện Tân Trụ); Long An (huyện Cần Giuộc), Tân Ân (huyện Cần Đước). Hiện, các xã khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục công trình để hoàn thành các TC NTM, đồng thời tiến hành lập hồ sơ công nhận xã đạt chuẩn NTM.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Phan Văn Liêm cho biết, ngoài tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng tại một số xã điểm, nhiệm vụ trọng tâm là cần nâng chất chương trình, bảo đảm việc xây dựng NTM phải đi vào thực chất, chống chạy theo thành tích và tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào ngân sách nhà nước. “Trong quá trình thẩm định để công nhận các xã đạt chuẩn NTM, chúng tôi cương quyết đánh giá theo đúng thực chất, nếu thực sự đạt mới công nhận, không để tình trạng nợ TC ảnh hưởng đến chất lượng của chương trình” - ông Liêm cho biết thêm.

Xây dựng nông thôn mới đi vào thực chất, tạo diện mạo mới cho mỗi địa phương

"Để duy trì và nâng chất lượng các tiêu chí đã đạt, cấp ủy, chính quyền địa phương cần tiếp tục phát động các phong trào thi đua hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển KT-XH ở địa phương; đặc biệt tại các địa phương cần tập trung xây dựng các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, gắn xây dựng NTM với chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tăng thu nhập, mức sống cho người dân, từ đó, người dân có điều kiện góp sức cùng chính quyền chung tay xây dựng NTM, đưa chương trình xây dựng NTM đi vào chiều sâu."

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh - Phan Văn Liêm

Xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu

Bên cạnh những thuận lợi trong quá trình xây dựng NTM tại các địa phương, hiện nay, theo bộ TC mới, các TC đều được nâng lên, đòi hỏi sự phấn đấu cao của các địa phương. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện nay, có nhiều chỉ tiêu nâng cao hơn so với bộ TC giai đoạn 2011-2015, nhất là về chỉ tiêu nước sạch. Để nâng tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch theo quy chuẩn 2, phải đầu tư kinh phí rất lớn khoảng 85-90 tỉ đồng/năm, nhưng mức đầu tư hiện nay chỉ có 50 tỉ đồng/năm; quy định trường chuẩn quốc gia cũng cao hơn trước đây, đòi hỏi nhiều kinh phí đầu tư để được tái công nhận và công nhận mới. Bên cạnh đó, hiện nay chỉ tiêu về môi trường cũng là một trong những tiêu chí khó, đòi hỏi sự nỗ lực của các xã.

“Năm 2018, chúng tôi đặt ra một chỉ tiêu xây dựng NTM kiểu mẫu. dự kiến đạt xã NTM kiểu mẫu phải là xã đạt NTM, trong đó, một số TC phải đạt cao hơn so với bộ TC. Như trong TC thu nhập, phải đạt cao hơn ít nhất 1,5 lần; trường học phải đạt chuẩn 100%, đường giao thông xanh, sạch,... và dự kiến trong quí I-2018, chúng tôi xây dựng và ban hành bộ TC khung về xã NTM kiểu mẫu để các địa phương phấn đấu thực hiện. Ngoài ra, năm 2018, tỉnh cũng phấn đấu đưa huyện Châu Thành đạt chuẩn huyện NTM và TP.Tân An hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM” - ông Phan Văn Liêm cho biết thêm./.

Thụy Anh

Chia sẻ bài viết