Tiếng Việt | English

28/11/2017 - 16:51

Nâng chất công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường

Ngày 28/11, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Long An tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong nhà trường năm 2017.


Nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích tốt trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017

Thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường”, thời gian qua, Sở GD&ĐT phối hợp Sở Tư pháp ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, trường học trong ngành xây dựng kế hoạch tuyên truyền, PBGDPL đến toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh.

Ngành GD&ĐT tổ chức được 7.107 cuộc tuyên truyền với 1.702.478 lượt người dự. Trong đó, đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức 3.340 cuộc với 209.700 lượt người dự; học sinh, sinh viên là 3.667 cuộc tuyên truyền với 1.492.778 lượt người dự; tổ chức 894 cuộc thi tìm hiểu pháp luật với 193.500 người dự. Tính đến 10/2017, tổng số sách pháp luật trong các tủ sách pháp luật là 70.687 quyển.

Tại hội nghị, các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm cũng như những khó khăn trong công tác triển khai mô hình "Câu lạc pháp luật trong nhà trường"; triển khai việc tích hợp kiến thức pháp luật vào bộ môn Giáo dục công dân cấp THCS,…

Bên cạnh những mặt đã đạt, việc triển khai thực hiện kế hoạch chuyên đề điểm tại các đơn vị chưa toàn diện, thiếu tính bền vững, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra đối với việc nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong năm 2017. Các hoạt động như sinh hoạt câu lạc bộ, sinh hoạt tìm hiểu pháp luật chưa được tổ chức thường xuyên. Các nội dung tuyên truyền pháp luật cho học sinh còn khô khan.

Để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, PBGDPL, các đơn vị, trường học trong tỉnh tiếp tục quán triệt các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về công tác PBGDPL; nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác PBGDPL trong trường học. Tăng cường công tác tự kiểm tra, kiểm tra đối với các đơn vị trường học, cơ sở giáo dục, chú trọng việc giám sát chất lượng công tác PBGDPL tại cơ sở.

Dịp này, Sở GD&ĐT tặng giấy khen cho 2 tập thể và 7 cá nhân đạt thành tích tốt trong công tác PBGDPL năm 2017./.

Hùng Thanh

Chia sẻ bài viết