Tiếng Việt | English

07/07/2015 - 09:54

Nâng chất hoạt động của HĐND qua tiếp xúc cử tri

Tiếp xúc cử tri (TXCT) là một trong những hình thức hoạt động thường xuyên, quan trọng của đại biểu HĐND các cấp, là cầu nối giữa đại biểu HĐND với cử tri và cơ quan Nhà nước. Thông qua hoạt động TXCT, cử tri có dịp trình bày tâm tư, nguyện vọng chính đáng của mình, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền những vấn đề bức xúc tại địa phương để cùng tháo gỡ.

TXCT còn là dịp để đại biểu HĐND báo cáo với cử tri kết quả hoạt động của mình; đồng thời, thông tin cho cử tri hiểu rõ về tình hình KT-XH của địa phương. Do vậy, để nâng chất lượng TXCT, mỗi đại biểu HĐND cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể về tầm quan trọng trong việc TXCT. Các cuộc TXCT đòi hỏi tinh thần trách nhiệm cao của đại biểu, không chỉ tham gia đủ mà đại biểu còn phải định hướng, gợi mở, tạo điều kiện cho cử tri phát biểu; ý kiến, kiến nghị của cử tri phải được giải thích rõ ràng. Không chỉ ghi nhận và chuyển kiến nghị đến các cơ quan hữu quan, đại biểu phải đeo bám, giám sát để đôn đốc cho đến khi vấn đề được giải quyết thỏa đáng để trả lời cử tri trong những cuộc tiếp xúc sau.

Là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, đại biểu dân cử phải liên hệ chặt chẽ không chỉ với cử tri ở đơn vị bầu ra mình mà còn với cả cử tri nơi cư trú và nơi làm việc. Việc nâng cao chất lượng, hiệu quả TXCT sẽ làm cho niềm tin của nhân dân đối với chính quyền được tăng lên. Điều này cũng đồng nghĩa với việc cử tri sẽ quan tâm đóng góp và “hiến kế” nhiều hơn nhằm giúp chính quyền ban hành các quyết sách đúng đắn về phát triển KT-XH ở địa phương, đồng thời, nâng cao quyền giám sát của cử tri đối với đại biểu mà mình đã bầu ra./.

Mỹ Hạnh

Chia sẻ bài viết