Tiếng Việt | English

31/07/2018 - 11:18

Nâng chất lượng tổ chức và hoạt động Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cấp xã

Đây là chủ đề chính của Hội thảo do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (LHPN VN) tỉnh Long An tổ chức vào ngày 31/7.

Thời gian qua, Hội LHPN VN cấp xã thể hiện được vai trò, chức năng, nhiệm vụ theo quy định của điều lệ Hội và các nhiệm vụ theo sự phân công của cấp ủy địa phương. Nổi bật là công tác xây dựng tổ chức Hội; tuyên truyền, vận động các tầng lớp PN; quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, PN.

Đại biểu dự hội thảo nghe những chia sẻ về khó khăn, vướng mắc của Hội cơ sở

Toàn tỉnh có 192 Hội LHPN VN cấp cơ sở ở 100% xã, phường, thị trấn với hơn 1.000 chi hội được thành lập khắp các ấp, khu phố và một số trường học có đông nữ. Cán bộ Hội chủ chốt cơ sở thường xuyên bám sát địa bàn, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, giúp các chi hội tổ chức hoạt động. Năm 2017, có 100% cơ sở được xếp loại vững mạnh.

Tuy nhiên, công tác tổ chức và hoạt động của Hội LHPN VN cấp xã còn nhiều hạn chế: Công tác quản lý hội viên, sinh hoạt Hội, tập hợp PN; một số hoạt động của Hội cơ sở thiếu chiều sâu, kém hiệu quả. Qua khảo sát thực tế của Hội LHPN VN tỉnh vào quý I/2018, toàn tỉnh giảm hơn 17.200 hội viên cơ sở do nhiều nguyên nhân.

Hội cơ sở là nơi nắm bắt tình hình đời sống, tư tưởng, nguyện vọng của PN để đưa

chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống thông qua vận động PN xây dựng một số mô hình (trong ảnh: PN tham gia mô hình trồng rau ứng dụng công nghệ cao)

Tại hội thảo, đại diện Hội LHPN VN huyện, Hội LHPN VN xã chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động hội. Trong đó, do ảnh hưởng từ Đề án 02 của Tỉnh ủy, một số địa phương tinh giản biên chế, ngưng hỗ trợ thù lao đối với cấp cơ sở, các chi hội trưởng PN nên ảnh hưởng đến tư tưởng của các chị. Cấp cơ sở hiện chỉ còn 1 chủ tịch Hội nên công tác tập hợp hội viên, PN còn khó. Ngoài ra, công tác phối hợp của PN với các ngành, văn bản hành chính còn nhiều nên ảnh hưởng đến thời gian công tác Hội.

Hội LHPN VN cấp xã là nền tảng của tổ chức Hội, cánh tay nối dài của Hội LHPN VN tỉnh, là nơi nắm tình hình đời sống, tư tưởng, nhu cầu, nguyện vọng của hội viên, PN và phản ánh, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương, Hội LHPN VN cấp trên giải quyết. Hội thảo là dịp để đại diện Trung ương Hội LHPN VN, Hội LHPN VN tỉnh lắng nghe những chia sẻ, khó khăn cũng như giải pháp của các chị trong thời gian tới để công tác Hội và phong trào PN ở cơ sở ngày càng tốt hơn./.

Nguyệt Nhi

Chia sẻ bài viết